Make your own free website on Tripod.com

 

PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN )

   

B. Karangan Tidak Berformat

1.       Karangan Ransangan Bergambar / Ransangan Kata

2.       Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi

3.       Karangan Jenis Fakta / Penerangan

4.       Karangan Jenis Perbincangan

5.       Karangan Jenis Melengkapkan Cerita

6.       Karangan Jenis Autobiografi / Biografi

7.       Karangan Jenis Peribahasa