Analisis Kesalahan Tatabahasa
 
“Perkara yang diterangkan mesti mendahului “penerang”
contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.
(Dalam frasa nama *gulai nangka*, unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* , unsur yang diterangkan ialah nangka. )
salah Betul
Cili sos
Mini perpustakaan
Zaleha Restoran
Jaya Klinik
Sos cili
Perpustakaan mini
Restoran Zaleha
Klinik Jaya
Kata jamak
salah betul
mereka-mereka
semua kereta-kereta
para-para pelajar
empat orang abang-abang
mereka
semua kereta
para pelajar
empat orang abang
kata penguat
salah betul
sangat tinggi sekali
sungguh jauh sekali
paling indah sekali
amat menakutkan sekali
sangat tinggi
sungguh jauh
paling indah
amat menakutkan
kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat.
Salah betul
Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.
Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.
Sani mendapat markah yang tertinggi .
Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.
kata hubung
salah betul
Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar kecuali kakinya kecil.
Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar tetapi kakinya kecil.
Kata bilangan
salah betul
Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu- ribu  peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah- setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
7. Kata Sendi
            i - Dari
salah betul
Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.
Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
ii - Daripada
salah betul
Tilam itu dibuat dari getah asli.
Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.
Tilam itu dibuat daripada getah asli.
Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.
iii - Pada
salah betul
Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.
Di petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.
Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan.
Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.
iv - Di
salah betul
Saya dilahirkan diSarawak.
Ayah awak bekerja dimana ?
Saya dilahirkan di Sarawak.
Ayah awak bekerja di mana ?

Penjodoh bilangan
salah betul
Setiap orang pelajar.
Sesetengah orang rakyat.
Seluruh buah negeri.
Semua ekor binatang.
Setiap pelajar.
Sesetengah rakyat.
Seluruh negeri.
Semua binatang.
Kata ganti diri
salah betul
Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.
Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.
Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Kata adjektif
salah betul
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya  benar lazat.
Pemandangan di pantai yang nian indah itu mempesonakannya.
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya lazat benar..
Pemandangan di pantai yang indah nian itu mempesonakannya.
kata kerja transitif
salah betul
Ibu sedang jahit baju kurung.
Ayah selalu cuci keretanya.
Ibu sedang menjahit baju kurung.
Ayah selalu mecuci keretanya.
Ayat pasif
salah betul
Cerpen itu telah dikarang oleh saya.
Latihan itu mesti dibuat oleh kau.
Cerpen itu telah saya karang..
Latihan itu mesti kaubuat.
Kata tanya
salah betul
Kamu berasal dari manakah ?
Apa nama pengawas itu ?
Bila ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama siapa ?
Kamu berasal dari mana ?
Siapakah nama pengawas itu ?
Bilakah ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama apa ?
Ejaan
salah betul
Kanak-kanak itu di bawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur dibawah meja.
Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu.
Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.
Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur di bawah meja.
Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.
Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anaknya yang bongsu.
 
Kata Ganti Diri
1.         Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Misalnya:
*Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)
Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)
3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri atau orang tuatua, dan bukan kanakkanak. Misalnya:
*Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah)
Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)
4.         Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu, *andaanda, *mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:
*Merekamereka yang bersalah akan dihukum. (salah)
Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)
5. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya:
*Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. (salah)
Jika tidak dirawat, mungkin is akan lumpuh. (betul)
6.         Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.
 
Kata Bilangan
1.         Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.
2.         Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)
Setengahsetengah orang tidak suka akan durian. (betul)
(b)        *Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)
*Tiaptiap pelajar harus berdisiplin. (betul)
(c)        *Kedua orang itu anggota polis. (salah)
Keduadua orang itu anggota polis. (betul)
(d)        `Berbagai usul dikemukakan­nya. (salah)
Berbagaibagai usul dikemukakannya.(betul
3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi  parapara. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
*Parapara peserta sedang berbaris.(salah)
Para peserta sedang berbaris. (betul
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)
Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)
(b)        *Harganya tiga setengah ringgit. (salah)
Harganya tiga ringgit setengah. (betul)
 
3 Penjodoh Bilangan
1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.
2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan ,bersamasama dengan kata bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengahsetengah, dan sebilangan. Misalnya:
(a)        *para orang pelajar (salah)
            Para pelajar (betul)
(b)        *segala ekor binatang (salah)
            segala binatang (betul)
(c)        *sekalian orang peserta (salah)
            sekalian peserta (betul)
(d)        *seluruh buah negari (salah)
            seluruh negeri (betul)
(e)        *semua orang gadis (salah)
            semua gadis (betul)
 
4 Kata Sendi
1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan katakata lain dalam ayat.
2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif, kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Misalnya:
(a)        *Ravi suka durian. (salah)
            Ravi suka akan durian. (betul)
(b)        *Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. (salah)
Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. (betul)
(c)        *Abang sudah pergi pejabat.(salah)
Abang sudah pergi ke pejabat. (betul)
(d)        *Kita mesti hormat guru. (salah) Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap guru. (betul)
(e)        *Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. (salah)
Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. (betul)
3 .Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.
Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada)
(b)        Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan)
Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari)
(d)        Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari)
(e)        Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari)
(f)         Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di)
(g)        Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan)
h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di)
(i)         Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di)
j)Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan. (bukan *ke)
k)Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan)
l)Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang saudara­
saudara berikan. (bukan * diatas)
 
5 Kata Kerja Tak Transitif
1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.
2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber, atau men, atau ter, misalnya: berbincang, berkata, bertanya, melompat, tersenyum, dan sebagainya tidak boleh ditiadakan awalannya. Contohnya:
(a)        *Dia kata kepada saya. (salah)
            Dia berkata kepada saya. (betul)
(b)        *Jangan lompat. (salah)
            Jangan melompat. (betul
(c)        *Dia senyum kepada saya. (salah)
            Dia tersenyum kepada saya. (betul)
 
6 Kata Kerja Transitif
1.         Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2.         Objeknya mestilah frasa nama.
3.         Kecuali kata makan dan minum serta katakata yang berapitan ber...kan, semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men, Misalnya:
(a) *Dia suka baca buku. (salah)
Dia suka membaca buku (betul
(b) *Ahmad tendang bola itu. (salah)
Ahmad menendang bola itu. (betul)
4. Kata kerja transitif yang berapitan men ...kan dan men ...i berbagaibagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhatihati. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a) *Dia memberikan saya sebatang pena. (salah)
Dia memberi saya sebatang pena. (betul)
Dia memberikan sebatang pena kepada saya. (betul)
(b) *Hakim menjatuhkan orang itu hukuman mati. (salah)
Hakim menjatuhi orang itu hukuman mati. (betul)
Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap orang itu. (betul)
 
7 Kata Tanya
1.         Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
2.         Beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan ialah apa, bagaimana, berapa, mana, mengapa, dan siapa.
3.         Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya Bering berlaku pada kata apa dan siapa.
4.         Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang saja.
5.         Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.
6. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Nama kucing ini siapa? (salah)
            Nama kucing ini apa? (betul)
(b)        *Apa nama anak saudara ini?      (salah)
Siapa nama anak saudara ini? (betul)
 
8 Kata Hubung
1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.
2. Elakkan penggunaan kata hubung yang diberikan di dalam kurungan.
(a)        Koding berdiri lalu memberikan jawapan. (bukan *maka)
(b)        Gadis itu cantik tetapi sombong. (bukan *meskipun)
(c)        Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. (bukan *dan)
(d)        Siti menangis apabila mendengar berita itu. (bukan *bila)
(e)        Saya terkejut apabila Lili menjerit. (bukan *bila)
(f)         Kita mestilah yakin bahawa Tuhanlah yang menentukan segalagalanya. (bukan "agar)
(g)        Sekiranya saya terlupa, tolong ingatkan saya. (bukan *maka)
(h)        Bayi itu lapar maka dia menangis. (bukan *hingga)
(i)         Jamal rajin membaca buku tetapi adiknya malas. (bukan * meskipun)
(j)         Buku ini berguna bukan saja bagi para pelajar tetapi juga bagi para guru. (bukan * baik...ataupun)
 
9 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat
1. Dalam bahasa Malaysia, ada beberapa kata yang seakanakan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.
2. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.
3.         Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah dalam ayat.
Kata dan Keterangannya Contoh Kesalahan dan Pembetulan
Adakah dan Apakah
i. Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.
ii. Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang,benda, keterangan tentang sesuatu, dan untuk menanyakansesuatu yang tidak khusus.
iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata apakah digunakan pada tempat adakah.
Salah
(a) *Apakah benar ceritamu itu?
(b) *Apakah Ali datang semalam?
(c) *Apakah kamu bermimpi?
Betul
(a) Adakah benar ceritamu itu?
(b) Adakah Ali datang semalam?
(c) Adakah kamu bermimpi?
Banyak dan Ramai
i. Kata banyak mempunyai hubungan dengan jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda, atau binatang.
ii. Kata ramai pula mempunyai hubungan
dengan keadaan Huh-rendah,
riang, gembira, meriah, serba
gist, sibuk, tidak sunyi, dan pen-
duduk yang banyak. Jadi, kata
ramai menunjukkan suasana atau
keadaan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata banyak diganti dengan
kata ramai.
Salah
(a)* Ramai orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) *Tidak ramai orang yang suka akan ikan air tawar
(c) *Sudirman mempunyai peminat yang ramai.
Betul
(a) Banyak orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) Tidak banyak orang yang suka akan ikan air tawar.
(c) Sudirman mempunyai peminat yang banyak.
Boleh dan Dapat
i. Kata boleh lebih sesuai digunakan
dalam hubungan dengan keizinan.
ii Kata dapat pula lebih sesuai
digunakan dalam hubungan dengan
keupayaan atau kemampuan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata dapat diganti dengan
kata boleh.
Salah
(a) *Adik saya sudah boleh menungang basikal.
(b) *Dia tidak boleh Nadir kerana deman.
(c) *Saya tidak boleh berlari kencang kerana badan saya gemuk.
Betul
(a) Adik saya sudah dapat menunggang basikal.
(b) Dia tidak dapat Nadir kerana demam.
(c) Saya tidak dapat berlari kencang kerana badan saya gemuk.
Bukan dan Tidak
i. Kata bukan dan tidak tergolong
dalam kelas kata nafi untuk
membentuk ayat nafi.
ii. Kata bukan tidak boleh digunakan
apabila frasa adjektif atau frasa
kerja menjadi predikat ayat.
iii. Kata tidak pula tidak boleh diguna-
kan apabila frasa nama menjadi
predikat ayat.
Salah
(a) *Beg ini bukan berat.
(b) "Adik bukan tidur di bilik.
(c) *Dia bukan menulis surat.
Betul
(a) Beg ini tidak berat.
(b) Adik tidak tidur di bilik.
(c) Dia tidak menulis surat.
Golong dan Gulung
i. Kata golong boleh diberi imbuhan
menjadi menggolongkan, tergolong,
golongan, dan penggolongan. Tiap-
tiap kata ini berbeza maknanya.
ii. Kata gulung pun boleh diberi imbuhan
menjadi bergulung, mengulung, ter-
gulung, dan gulungan.
iii. Kata golong dan gulung ini sering
salah digunakan dan salah dieja
kerana seakan-akan sama bentuknya.
Salah
(a) *Gulungan petani memerlukan bantuan.
(b) *Mereka tergulung dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) "Beliau menggulungkan mereka sebagai penentang.
(d) *Kakak sedang menggolong tikar.
Betul
(a) Golongan petani memerlukan bantuan.
(b) Mereka tergolong dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) Beliau menggolongkan mereka sebagai penentang.
(d) Kakak sedang menggulung tikar.
Menonton dan Menuntun
i. Kata menonton bererti melihat
sesuatu pertunjukan. Selain itu,
ada pula kata mempertontonkan,
tontonan, dan penonton. Setiap kata
ini berbeza maknanya.
ii. Kata menuntun pula bererti me-
mimpin. Selain itu, ada juga kata lain seperti bertuntun, tuntunan, dan penuntun. Setiap kata ini pun berbeza maknanya.
iii. Penggunaan kata menonton sering dieja salah sebagai menuntun kerana bentuknya seakan-akan sama.
Salah
(a) *Kami menuntun televisyen sehingga larut malam.
(b) *Kumpulan itu akan mempertuntunkan suatu drama.
(c)*Filem Mandarin semakin kerap menjadi tuntunan kita.
(d)*Para penuntun bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.
Betul
(a) Kami menonton televisyen sehingga larut malam.
(b) Kumpulan itu akan mempertontonkan suatu drama.
(c) Filem Mandarin semakin kerap menjadi tontonan kita.
(d) Para penonton bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.
Pedalaman dan Pendalaman
i. Kedua-dua kata ini berasal daripada
kata yang sama (dalam) tetapi
berbeza maknanya.
ii. Pedalaman bererti kawasan yang
terpencil atau daerah yang jauh
dari perhubungan dan kemudahan.
iii. Pendalaman pula bererti usaha
mendalami atau mendalamkan.
iv. Kesalahan pengunaan kata ini dalam
ayat berlaku kerana ketidakpastian
tentang ejaannya.
 Salah
(a) *Beberapa kawasan pendalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) *Pedalaman dasar Sungai Kelang di lakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.
Betul
(a) Beberapa kawasan pedalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) Pendalaman dasar Sungai Kelang dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.
Pendapat dan Pendapatan
i. Kedua-dua kata ini pun berasal
daripada kata yang sama (dapat)
tetapiberbeza maknanya.
ii. Pendapat bererti buah fikiran atau
pandangan.
iii. Pendapatan pula bererti hasil pen-
carian yang biasanya dihubungkan
dengan gaji atau upah.
iv. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata pendapatan digunakan
pada tempat pendapat.
Salah
(a) *Pada pendapatan saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) "Pada pendapatan saya,penswastaan banyak membawa
kebaikan.
Betul
(a) Pada pendapat saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) Pada pendapat saya, penswastaan banyak membawa kebaikan.
Tembok dan Tembuk
i. Tembok bererti dinding atau
halangan yang dibuat daripada
batu. Kata ini boleh dibentuk
menjadi kata kerja menembok yang
bererti mendinding.
ii. Tembuk pula bererti tembus atau
berlubang. Kata ini pun boleh di-
bentuk menjadi kata kerja menembuk
yang bererti membuat lubang.
iii. Kesalahan penggunaan kata ini
dalam ayat berlaku kerana ketidak-
pastian tentang ejaannya.
Salah
(a) * Tembuk Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) *Tapak kasut ini sudah tembok.
(c) *Pekerja itu menembok dinding dengan penebuk elektrik.
Betul
(a) Tembok Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) Tapak kasut ini sudah tembuk.
(c) Pekerja itu menembuk dinding dengan penebuk elektrik.
 
Bentuk Jamak
1. Bentuk jamak dapat dinyatakan
melalui:
(a)        pengulangan kata nama seperti burungburung, guruguru, kawankawan, dan sebagainya.
(b)        penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti dua buah kereta, semua pelajar, para pemudi, dan sebagainya.
(c)        Pengulangan kata adjektif seperti baikbaik, handalhandal, tinggitinggi, dan sebagainya.
(d)        pengulangan kata yang mendu­kung makna jamak seperti rakyat.
2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.
Misalnya:
(a)        *dua buah keretakereta (salah)
            dua buah kereta (betul
(b)        *semuapelajarpelajar(salah)
            semua pelajar (betul
(c)        "para pemudipemudi (salah)
            para pemudi (betul)
3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak perlu diulang. Misalnya:
*Rakyatrakyat Malaysia harus bersatu padu. (salah)
Rakyat Malaysia harus bersatu padu. (betul
(b)
4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perlu diulang. Misalnya:
Lukisanlukisan itu cantikcantik belaka. (salah)
Lukisan itu cantikcantik belaka. (betul)
(b)        *Bangunanbangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (salah)
Bangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (betul)
 
11 Hukum DM
1. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan katakata untuk membentuk frasa nama dalam ayat.
2. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenangwenang.
Misalnya:
(a)        *"lainlain hal(salah)
            halhal lain (betul)
(b)        *Malik kedai runcit (salah)
            kedai runcit Malik (betul)
(c)        `goreng pisang (salah)
            pisang goreng (betul)
(d)        `cili sos (salah)
            sos cili (betul)
(e)        *mini estet(salah)
            estet mini (betul)
 
12 Frasa Adjektif
1. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.
Contohnya: sangat besar atau besar sekali.
3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Misalnya:
(a)        "Ubat itu sangat pahit betul.
            (salah)
Ubat itu sangat pahit. (atau) Ubat itu pahit betul. (betul)
Soalan inilah yang paling sukar sekali. (salah)
Soalan inilah yang paling sukar. (atau)
Soalan inilah yang sukar sekali. (betul)
4. Apabila kata adjektif yang berawalan ter digunakan sebagai penerang,
kata penguat tidak diperlukan. Misalnya:
(a)        *Asmah mendapat markah
            yang paling terbaik. (salah)
Asmah mendapat markah yang terbaik. (betul)
(b)        *Stadium inilah yang terbesar
            sekali di dunia. (salah)
Stadium inilah yang terbesar di dunia. (betul)
5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasz
sendi apabila diperluas. Misalnya:
 (a)       *Saya gemar lagulagu Melayu asli. (salah)
            Saya gemar akan lagulagu Melayu asli. (betul)
(b) *Kami benci sikapnya itu. (salah)
            Kami benci akan sikapnya itu.(betul)
 
13 Frasa Kerja Tak Transitif
1.         Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja talk transitif sebagai kata kerja utamanya.
2.         Kata kerja talk transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran kan pada apitan ber...kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan, atau pada, atau tentang.
Misalnya:
(a)        *berdasarkan pada keterangan ini (salah)
berdasarkan keterangan ini (betul)
(b)        *bertanyakan khabar (betul bertanyakan tentang khabar (salah)
3.         Frasa kerja talk transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Misalnya:
(a)        *Ingatkah kamu janji janjimu? (salah)
Ingatkah kamu akan janjijanjimu? (betul)
(b)        *Kami ingin bertemu Pengetua esok. (salah)
Kami ingin bertemu dengan Pengetua esok. (betul)
 
14 Frasa Kerja Transitif
1.         Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.
2.         Antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, katakata lain tidak boleh disisipkan.
Misalnya:
(a)        *Kami membincangkan tentang masalah itu. (salah)
Kami membincangkan masalah itu. (betul)
(b)        *Dia membeli banyak buah.(salah)
Dia banyak membeli buah. (betul)
(c) *Saya hendak menjelaskan lagi perkara itu. (salah)
Saya hendak menjelaskan perkara itu lagi. (betul)
Saya hendak memperjelas perkara itu. (betul)
 
15 Frasa Kerja Pasif
Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat.
Oleh sebab itu, katakata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Misalnya:
(a)        *Surat itu saga akan balas.(salah)
            Surat itu akan saga balas.
(b)        *Orang itu kita patut Bantu.(salah)
Orang itu patut kita Bantu. (betul)
(c) *Kerja itu kamu mesti siapkan.(salah)
Kerja itu mesti kamu siapkan.(betul)
3.         Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan.
Misalnya:
(a)        *Buku itu dibaca oleh saya.(salah)
            Buku itu saya baca. (betul)
(b)        * Mejameja itu disusun oleh kami. (salah)
Mejaineja itu kami susun. (betul)
(c)        *Nota itu ditulis oleh kamu? (salah)
Nota itu kamu tulis? (betul
Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Misalnya:
(a)        *Dinding itu dia conteng. (salah)
            binding itu diconteng olehnya. (betul)
(b)        Drama itu mereka persembah­kan. (salah)
Drama itu dipersembahkan oleh mereka. (betul)
 
Ayat Tergantung
1.         Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.
2.         Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya bukan ayat.
3.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada subjeknya ialah seperti yang berikut.
*Di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (tidak ada subjeknya) Negaranegara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (subjeknya Negaranegara)
4.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada predikatnya ialah seperti yang berikut.
(a)        *Dia yang datang semalam? (tidak ada predikatnya)
Diakah yang datang semalam? (predikatnya: Diakah)
(b)        *Kamu yang mesti keluar dari sini. (tidak ada predikatnya)
Kamu mesti keluar dari sini. (predikatnya: mesti keluar dart sim) atau
Kamulah yang mesti keluar dari sini. (predikatnya: Kamulah)
Beberapa contoh "ayat tergantung" yang lain serta pembetulannya adalah seperti yang berikut.
(a)        *Tentang keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul. (tidak ada subjeknya) Keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul.
(Subjeknya: Keterangan im)
(b)        *Bagi setiap orang mesti mematuhi undangundang. (tidak ada subjeknya)
Setiap orang mesti mematuhi undangundang. (subjeknya: setiap orang)
*Di seluruh kawasan sudah dinaiki air. (tidak ada subjeknya) Seluruh kawasan sudah dinaiki air. (subjeknya: Seluruh kawasan)