Sinonim

 
Aa
abai cuai; lalai
mengabaikan melalaikan; membiarkan
mencuaikan adu
beradu berlaga; bersabung; bertandih
tidur (digunakan untuk rajaraja)
ajaib aneh; ganjil; pelik
ajak mengajak mempelawa; mempersilakan; menjemput; mengundang
akrab ikrab; karib; rapat
alam dunia
mengalami merasai; menempuh        
alih beralih berganti; berpindah; bertukar; berubah
aman damai; sentosa; tenteram
ancam
mengancam mengugut; membahayakan
aneh ajaib; ganjil; pelik
angkara kebengisan; kebuasan; kekejaman;   kezaliman
angkuh bongkak; sombong
anugerah ganjaran; kurnia; pemberian
arah hala; jurusan; tujuan
arif berilmu; bijaksana; cerdik; pandai; tahu
awas hatihati; hemat; ingatingat; waspada
 
 
Bb
 
bagus baik; elok; indah             
bahas
berbahas berdebat; berhujah
bahkan malahan
bakat kebolehan; kecekapan     
dating neraca; penimbang
bakhil kedekut; lokek
dahulu awal; lampau; silam
bakti jasa; khidmat
berbakti berjasa; berkhidmat
bangkang  
membangkang membantah; menentang;
mendapat memperoleh
basah berair; kuyup; lembap
basmi                  
membasmi membanteras; membinasakan;memusnahkan; menghapuskan                 
batal mansuh       
bencana kecelakaan; malapetaka
bengkalai            
terbengkalai gagal; terganggu; tergendala; terhenti                   
bentak        membentak menengking; mengherdik                   
berkas                 
          memberkas menahan; menangkap                        
bimbang cemas; khuatir; raguragu; risau                        
 
Cc
campur
bercampur berbaur; bergaul
cantum
bercantum berhubung; bersambung; bertaut
catu mencatu mengawal; menghadkan
cegah
mencegah melarang; menahan; menegah; menghalang; menyekat
cekap mahir; mampu; pandai; sanggup
cemburu curiga
cepat deras; kencang; laju: lekas; pantas; segera
cerdik berakal; bijak; pandai; pintar
cergas aktif; bertenaga; cepat; giat; tangkas
cipta
menciptakan membuat; mengadakan; menggubah; menghasilkan; menjadikan; mewujudkan
cungkil
mencungkil mengeluarkan;       menggali; mengorek;
 
Dd
desak mendesak memaksa; menggesa
derita penderitaan kesakitan; kesengsaraan; kesusahan;seksaan
denda mendenda menghukum
daya akal; ikhtiar; jalan; kekuatan; kemampuan; muslihat
dapat berupaya; mampu; sanggup menyanggah
dakwa mendakwa mengaku; menuduh; menuntut
daif hina; lemah
didik mendidik mengajar; mengasuh; melatih
duga menduga meneka; mengagak; menguji; meramalkan
 
Ee
edar
beredar berkisar; berlalu; berpindahpindah
elak
mengelak menghindar
elok bagus; baik; cantik
empuk lembut; lunak
erat karib; kuat; mesra; rapat; teguh
          mengeratkan menguatkan; merapatkan;meneguhkan
 
Ff
faedah guna; laba; manfaat; untung
faham tahu; mengerti
          memahami memaklumi; mengetahui
fikir
          memikirkan mempertimbangkan; menge­nang; mengingatkan; merenungkan
 
Gg
gagah berani; kuat; tegap
gagal kandas; kecewa; hampa
Banding
          bergandingan berdampingan; berdekatan;berhampiran
ganggu
          mengganggu mengacau; mengusik
ganti
          berganti bertukar; berubah
gegar
          bergegar bergetar; bergoncang
geletar
          menggeletar gementar; menggentar;menggigil
gempar bising; hirukpikuk, riuhrendah
genap cukup;lengkap;penuh
          segenap seluruh; setiap
gerun gamang; ngeri; takut
gesa
          menggesa mendesak
          tergesagesa terburuburu; tergegasgegas; tergopohgapah
giat aktif; bersemangat; cergas; rajin; tangkas; tekun
gubah
menggubah mengarang; mengatur; menyusun       
hutan rimba
 
Hh
habis berakhir; selesai; tamat
habuan bahagian; hak; rezeki
hadam cerna; hancur
hadap
menghadap mengarah; menghala
menghadapi melawan; menentang
terhadap akan; kepada; tentang
hadir ada
menghadiri mengikuti; menyertai
hairan pelik; takjub; tercengang
hajat kehendak; keinginan; keperluan; maksud
niat; tujuan hal kejadian; peristiwa; perkara
hala arah
halau menghalau mengusir
hampa kecewa; kosong
hangus rentung
hantar
menghantar mengirim; mengutus
hapus lenyap; hilang; musnah
harap
mengharap berhajat; berhasrat
harmoni rukun; selaras; sesuai; tenteram
harung
mengharung menempuh
hasrat harapan; kehendak; keinginan
hela
menghela menarik; mengheret; menyerei
helah akal; dalih; muslihat; tipu daya
hentak
menghentak memijak; menekan; menghenyak; menginjak; menikam; menusuk
mencucuk; merodok
hidang
hidangan sajian
menghidangkan menyajikan; menyediakan
hinggap bertenggek; bertengger
hirup
menghirup meneguk; menghisap; menyedut
hitung
menghitung membilang; mengira
humban
menghumbankan melemparkan; melontar
 
il
ikal berkelokkelok; berombakombak; keriting
ikhlas jujur; tulus
ikrar janji; pengakuan; sumpah
ikut turut; bersamasama
mengikut mematuhi; menganut; mengiring; meniru; menurut
ilmu kepandaian; pengetahuan
indah cantik; molek; permai
ingkar mungkir
          mengingkari memungkiri; menafikan; menyangkal
irama rentak; tempo
          berirama berentak; bertempo
isi intisari; kandungan; muatan; pati
izin kebenaran; membenarkan
          mengizinkan memperkenankan
 
Jj
jaga bangun
berjaga berkawal
berjagajaga berhatihati; berwaspada
menjaga memelihara; mengasuh; mengawal; mengawasi
menjagakan mengejutkan; menggerakkan
jajah menjajah menaklukkan; menguasai
jalin berjalin beranyam; berkaitan
menjalin menganyam; mengarang; mengatur; mengeratkan; menyusun
jangkit berjangkit menular; merebak
kejangkitan ketularan
menjangkiti menulari
menjangkitkan menularkan; merebakkan
jarang bersela; renggang
jati sejati asli; sebenarnya; tulen
jawab sahut
berjawab berbalas
menjawab membalas; menyahut
jaya kemenangan
berjaya berhasil; menang
kejayaan kemajuan; kemenangan
jejak bekas; kesan
jelak bosan; jemu; muak
jelita cantik; lawa; manis; molek
jemput
          jemputan ajakan; undangan
          menjemput mencekut; mengajak; mengundang; menyambut
jerat jebak; perangkap
jerumus
          menjerumuskan mencelakakan; menjatuh­kan; menyesatkan
judul tajuk
jumpa
          berjumpa bersua, bertemu
          menjumpai mendapati; menemui; meng­alami
          perjumpaan pertemuan
 
Kk
kabul diluluskan; diperkenankan; disetujui; tercapai
kabur kelam; pudar; samar
kaedah cars; hukum; prinsip; peraturan
kala masa; ketika; waktu
          berkalakala sekahsekali; terkadangkadang
kampung desa
berkampung berhimpun; berkumpul kawan kelompok; kumpulan; rakan; sahabat; teman
kecai
          berkecai hancur; remuk
kecewa gagal; hampa
kecundang kalah; tewas
kekal abadi
kelahi
          berkelahi berbalah; bergaduh; bertengkar
Kelas darjah; pangkat; tingkatan; jenis
kembali batik; lagi; pulang; semula
          mengembalikan memulangkan; memulihkan
kena berpadanan; berpatutan; cocok; sepadan; sesuai
kenan
          berkenan gemar; sudi; suka
          memperkenankan membenarkan; meng­izinkan; menyetujui
kendali
mengendalikan memimpin; mengekang; mengurus; mentadbirkan
kental pekat
kerenah kemahuan; ragam
kesan akibat; jejak; tanda
khazanah perbendaharaan
kikis
mengikis menghapuskan; menghilangkan; meluputkan
kongkong belenggu; pasung
mengongkong memasung; membelenggu
kotor cemar; keji
kuno lama; tua
kurnia anugerah
kusut bersimpulsimpul; kacau; rumit
 
laba faedah;guna;keuntungan
landa
melanda melanggar; merempuh
landas alas; lapik
langsai tunas; selesai; terbayar
lanjut lama; panjang
lapor
melaporkan memberitahukan; mengadukan
lawat
melawat berkunjung; berziarah
lazat enak; sedap
ledak
meledak meletup; meletus
lempar
melempar melontar; membaling
lengkap cukup
lengkok belok; kelok; keluk; lengkung
letih lenguh; lesu; litak; penal
liku kelok; selekoh
lincah cergas; pantas; tangkas
lompat loncat; lonjak
longgok timbun; tompok
luak kurang; susut
lut mempan; telap
 
MM
mahu hendak; rela; sanggup
kemahuan kehendak; keinginan
makam kubur
makbul kabut; terkabul; diperkenankan
maklumat keterangan; pengetahuan
malap muram; kusam; lesam; redup; suram
marah berang; gusar; meradang
maruah kehormatan
maul kematian
melarat miskin; sengsara
meleset jatuh; merosot; mundur; tergelincir
mendung muram; redup; suram
mewah makmur
misal contoh; ibarat; umpama
mogok berhenti; rosak
muafakat sepakat; setuju
muak bosan; jemu; loya; mual
muktamad pasti; tetap
mundur surut; terkebelakang; undur
muslihat helah; siasat; taktik; tipu daya
musnah binasa; rosak
mustahak penting; perlu
 
Nn
nafi
          menafikan mengingkari; menidakkan
nahas kecelakaan; kemalangan; kesialan; malang
nasib takdir; untung
nasihat ajaran; pelajaran; peringatan; petunjuk; teguran
niat hajat; kehendak; maksud; nazar
 
OO
oleh
          beroleh mendapat; menerima
          memperoleh mencapai; mendapat
oleholeh buah tangan
          perolehan hasil; pendapatan
olok
          berolokolok bermainmain; bergurau; bersenda
 
pp
padan banding; cocok; imbangan; sesuai; tara
padu kuat; kukuh; padat; pejal; teguh
palu
          memalu memukul; menghentam
pamer
          memamerkan memperagakan; memperlihatkan; mempertunjukkan; menggayakan
pangkat kedudukan; taraf; tingkat
panjang lanjut
          berpanjangan berterusan; berlanjutan
          sepanjang sejauh
pantas cekatan; cepat; laju; layak; lekas patut; sesuai; tampan; kacak; segak
patuh menurut; taat
pawang bomoh; dukun
pedoman panduan
pelopor pengasas; perintis
penuh lengkap; padat; tumpat
perah memerah memeras; meramas
perenggan batas; penggal; sempadan
perihal keadaan; kejadian; laku; peristiwa
periksa memeriksa meneliti; mengkaji; menyelidik
peringkat had; tahap; tingkat
permai cantik; elok; indah
peroi gembur
perwira berani; gagah; pahlawan;
pinda meminda membaiki; membetulkan, mengubah
prinsip asas; dasar; pegangan
projek rancangan
 
Rr radas perkakas
raguragu bimbang; sangsi; syak; waswas
ramai bising; giat; riuhrendah; sibuk
rapi beres; bersih; elok; kemas; teratur; tersusun; tertib
rata datar
meratakan mendatarkan
serata seantero; segenap; seluruh
rayu merayu memujuk
rayuan permohonan; pujukan
rendang lebat; rimbun
renggang berenggang berantara; berjauhan; berpisah
resam kebiasaan; tabiat
rezeki nafkah; pendapatan; penghidupan
risiko bahaya; kerugian
rungut merungut berleter; bersungut
 
Ss
sabung bersabung beradu; berlaga; berlawan, bertempur; bertarung sah benar; nyata
sambut
menyambut membalas; menerima; men
jawab; menyongsong
sampai tiba
sanggup mampu; rela; sedia; sudi
sayu dukacita; hiba; pilu; rawan; sedih
sebat
menyebat memukul; merotan
segar sihat; nyaman
sejahtera aman; selamat; sentosa
selenggara
menyelenggarakan memelihara; mengerja.
kan; mengurus; merawat
seleweng
menyeleweng menyimpang
semerbak harum; wangi
senget condong; miring
sengketa perbalahan; perbantahan; perteng
karan; perselisihan; pertikaian
sengsara menderita; susah
sepatu kasut
serbu
menyerbu melanggar; menyerang
serentak bersamasama; serempak
sesak penuh; sempit; tersekat; tersumbat
silap keliru; salah
singkir
menyingkir menepi; mengelak; menghindar
sisa baki; lebihnya sua
bersua berjumpa; bertemu
sumber asal; punca
 
Tt
taat patuh; setia
tadbir
mentadbirkan memerintah; mengatur; mengelolakan; mengurus
takjub hairan; kagum
tamadun kebudayaan; kemajuan; peradaban
tangguh
bertangguhtangguh berlamalama;
berlambatlambat; berlengahlengah
menangguhkan menunda
taraf darjat; kedudukan; martabat; mutu
setaraf sedarjat; setara
tata tertib disiplin; peraturan
tebal lebat; padat; tumpat
tegas jelas; nyata; tentu; tepat; terang
menegaskan menerangkan; menjelaskan
tegur
          menegurkan menasihati; mencela; meng­kritik; menyapa
tekad azam; kehendak; kemahuan
          bertekad berazam; bermaksud; berniat
telatah gerakgeri; kelakuan; perangai; tingkah laku
tembung
          bertembung berlanggar; bertemu; ter­serempak
tempang capik; pincang
tenaga days; kekuatan
          bertenaga berdaya; giat; kuat
tenteram aman; sentosa; tenang
terbit
          menerbitkan membangkitkan; mengeluar­kan; menghasilkan; menyiarkan
tetangga jiran
timpal
          setimpal sebanding; seimbang; setimbal
 
Uu
ucap
          berucap bercakap;bersyarah
          mengucapkan melafazkan; menyebut
          ucapan pidato; sebutan
ulas
          mengulas mengupas; mentafsirkan
urus
mengurus membereskan; memelihara;mengatur; mengusahakan; menyelenggarakan;
menyelesaikan
usap
          mengusap membelai; mengesat; mengurut
utus
          mengutus mengirim
utusan wakil
 
wajar patut; sesuai
wajib mesti; perlu
waktu kesempatan; ketika; masa; peluang; tempoh
warkah surat
warta amanat; berita; pesanan
watak sifat
watan tanah air
wau layanglayang
 
YY
yakin pasti; percaya
 
Zz
zalim bengis; kejam
zaman masa; tempoh
zat unsur