KESALAHAN UMUM TATABAHASA

1. Kesalahan dari Segi Kata

Kata Ganti Diri

1.      Kata beliau, dia, ia, kami, kita, dan mereka sering digunakan dengan salah.
2.      Kata beliau tidaak harus digunakan untuk orang yang tidak dihormati atau kanak-kanak dan binatang. Contoh:

3.      Kata dia dan ia tidak boleh digunakan untuk binatang dan benda.

4.      Kata kami bererti “ saya dengan dia”. Orang yang diajak bercakap tidak disertakan. Kita bererti “anda dengan saya” atau “anda dengan kami”. Orang yang diajak bercakap disertakan.

5.      Kata mereka  tidak boleh digunakan untuk benda dan binatang.

6.      Kata mereka tidak boleh diulang.

7.      Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan.

Kata Bilangan

1.      Terdapat 6 jenis kata bilangan:

2.      Kata bilangan seperti setengah-setengah, tiap-tiap, berbagai-bagai dan kedua-dua tidak boleh disingkatkan.

salah
a. setengah orang
b. tiap murid
c. berbagai warna
d. kedua mempelai

betul
      a. setengah-setengah orang
      b. tiap-tiap murid
      c. berbagai-bagai warna
      d. kedua-dua mempelai

3.      Kata para tidak boleh diulang.

4.      Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan pecahan seperti suku dan setengah untuk penghitungan.

Penjodoh Bilangan

1.      Penjodoh bilangan biasanya digunakan dengan kata bilangan.
2.      Tetapi, ada kalanya penjodoh bilangan tidak perlu digunakan.

SALAH

BETUL

setiap orang murid

semua orang pekerja

seluruh  buah kampung

segala ekor binatang

  sekalian orang peserta

  para orang guru

setiap murid

semua pekerja

seluruh kampung

segala binatang

sekalian peserta

para guru

 

 

 

 

 

 

3.      Penjodoh bilangan tidak juga diperlukan untuk menghitung kata nama abstrak.

SALAH

BETUL

beberapa buah usul

kedua-dua bentuk sifat

setiap buah sumbangan

semua buah pendapat

segala butir cadangan

tiap-tiap bentuk kenangan

pelbagai bentuk teguran

beberapa usul

kedua-dua sifat

setiap sumbangan

semua pendapat

segala cadangan

tiap-tiap kenangan

pelbagai teguran

Kata Sendi

1.Kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada; di dan pada

   ke dan kepada .

2. Kata dari digunakan untuk tempat dan waktu. Kata daripada digunakan untuk orang,

    perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, dan untuk menunjukkan keanggotaan.

SALAH

BETUL

Devi datang daripada Batu Kurau.

Saya menunggu Yatie daripada pukul dua.

Ely terima surat dari Elyas

Saya mendapat pengetahuan yang banyak dari buku yang saya baca.

Baju yang dipakai oleh Nadia dibuat dari sutera.

Dari 5 ekor anak ayam, hanya seekor yang hidup

Devi datang  dari Batu Kurau.

Saya menunggu Yatie dari pukul dua.

Ely menerima surat daripada Elyas.

Saya mendapat pengetahuan yang banyak daripada buku yang saya baca.

Baju yang dipakai oleh Nadia dibuat daripada sutera.

Daripada 5 ekor anak ayam, hanya seekor yang hidup.

3.  Kata di digunakan untuk tempat sahaja. Kata pada digunakan untuk masa, orang, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu.

Contoh:
     a. Di musim durian, Zainal mendapat banyak wang. ( salah )
     ~  Pada musim durian, Zainal mendapat banyak wang. ( betul )

     b. Ayu berkebun pada belakang rumah. ( salah )
     ~  Ayu berkebun di belakang rumah ( betul  )

     c. Dengan pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan. ( salah )
    ~  Pada pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan. ( betul )

    d. Buku cerita itu ada dengan Suzie. ( salah )
    ~  Buku itu ada pada Suzie. ( betul )

4.      Kata ke digunakan untuk tempat, masa, dan benda konkrit tidak bernyawa. Kata kepada pula digunakan untuk benda bernyawa.

      Contoh:

      a. Wang itu diberikan ke Rahmah. ( salah )
      -  Wang itu diberikan kepada Rahmah. ( betul )

      b. Ibu pergi kepada pasar setiap hari. ( salah )
      -  Ibu pergi ke pasar setiap hari ( betul )

      c. Latihan itu akan diadakan dari semasa kepada semasa. ( salah )
      -  Latihan itu akan diadakan dari semasa ke semasa. ( betul )

Kata Kerja   

1. Ada dua jenis kata kerja:

    a. kata kerja transitif
    b. kata kerja intransitif atau tak taransitif

2. Kata kerja transitif terbahagi kepada:

3. Semua kata kerja transitif ( kecuali makan, minum, minta dan mohon) mesti berawalan men-

    a. buang sampah ( salah )
        membuang sampah ( betul )

    b. goring ikan ( salah )
        menggoreng ikan ( betul )

4. Kata kerja transitif yang berapitan men…kan dan men…i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.

    Contoh:

SALAH

BETUL

Hafizuddin memberikan Seha sekuntum bunga.

Hanim mengambilkan segelas air untuk Ishak.

Baginda mengurniakan beliau bintang kebesaran.

Hakim menjatuhkan pencuri itu sebulan penjara.

Sampah sarap mengotorkan Taman Tasik Taiping.

Yatie menasihatkan saya agar rajin belajar.

Hafizuddin memberi Seha sekuntum bunga.

Hanim mengambilkan Ishak segelas air.

Baginda mengurniai beliau bintang kebesaran.

Hakim menjatuhi pencuri sebulan penjara.

Sampah sarap mengotori Taman Tasik Taiping.

Yatie menasihati saya agar rajin belajar.

5.      Kata kerja intarnsitif terbahagi kepada:

6.      Kata kerja intransitif yang berawalan ber-, men-, dan ter- tidak boleh ditiadakan awalannya. Contoh:

     -   tanya kepada Hamidah ( salah )
         bertanya kepada Hamidah ( betul )

     -  jangan lompat ( salah )
         jangan melompat ( betul )

     -   senyum kepada Kartina ( salah )
         tersenyum kepada Kartina ( betul )

Kata Hubung

1.      Ada 3 jenis kata hubung iaitu:

2.      Kata hubung sering digunakan salah sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata-kata hubung tersebut. Contoh:

Nazrul bangun tetapi memberikan jawapan.

Budak itu cantik kecuali sombong.

Budin akan tidur di rumah Seha dan di hotel.

Agar segalanya berjalan lancar, usaha kita akan berjaya.

Sedangkan merokok membahayakan kesihatan, tambahan pula banyak orang yang tidak peduli.

3.      Kata hubung apabila selalu ditulis sebagai bila sedangkan kata bila itu merupakan kata tanya.

Contoh:

·        Midah termenung bila menerima berita itu. ( salah )
·        Din terkejut bila Seha menjerit. ( salah )
·        Pandai-pandailah menjaga diri bila berada di negeri orang. ( salah )
·        Minumlah ubat ini bila terasa sakit. ( salah )
·        Bila mendengar berita itu, Ayu terus pengsan. ( salah )

Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat

1adakah dan apakah: Adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.  

     Apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang, benda dan perbuatan.

SALAH

BETUL

Apakah benar kata-katamu itu?

Apakah dia menangis?

Apakah aku bersalah?

Adakah benar kata-katamu itu?

Adakah dia menangis?

Adakah aku bersalah?

2.  boleh dan dapat : Boleh lebih tepat digunakan dalam hubungan dengan keizinan.

     Dapat lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan.

SALAH

BETUL

Syimir sudah boleh menunggang kuda.

Mazni tidak boleh pergi kerana demam.

Kami tidak boleh datang kerana hujan.

Syimir sudah dapat menunggang kuda.

Mazni tidak dapat pergi kerana demam.

Kami tidak dapat datang kerana hujan.

 

 

 

 

3.   bukan dan tidak: Bukan digunakan apabila frasa nama menjadi predikat.

Tidak digunakan apabila frasa adjektif dan frasa kerja menjadi predikat.

SALAH

BETUL

Cincin ini bukan cantik.

Kami bukan membaca buku.

Basikal ini bukan mahal.

Saya bukan duduk di situ.

Cincin ini tidak cantik.

Kami tidak membaca buku.

Basikal ini tidak mahal.

Saya tidak duduk di situ.

4.  pedalaman dan pendalaman: Kata pedalaman bererti kawasan yang jauh. Kata pendalaman bererti usaha mendalamkan.

SALAH

BETUL

Kawasan pendalaman  itu akan dimajukan.

Beberapa kawasan pendalaman Sarawak sukar dihubungi.

Pedalaman dasar Sungai Air Hitam akan dijalankan.

Kawasan pedalaman itu akan dimajukan.

Beberapa kawasan pedalaman Sarawak sukar dihubungi.

Pendalam Sungai Air Hitam akan dijalankan.

Kesalahan Dari Segi Frasa

Frasa Nama (Bentuk Jamak dan Hukum DM)

1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui:

·        pengulanagn kata nama seperti: guru-guru, murid-murid, dan sebagainya.

·        Penggunaan kata bilangan seperti dua biji guli, semua murid, dan sebagainya.

·        Pengulangan kata adjektif seperti baik-baik, rajin-rajin dan sebagainya.

·        Penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat.

2.  Jika kata bilangan yang membawa makna jamak digunakan, kata nama yang menyertai kata bilangan itu tidak perlu diulang. Contoh:

·        dua biji telur

·        semua murid

·        para pendidik

·        pelbagai acara

·        segala haiwan

·        sekalian penduduk

·        seluruh kawasan

3.  Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perlu diulang. Contoh:

·        Lukisan itu cantik-cantik belaka.

·        Pakaian di situ mahal-mahal harganya.

·        Ayam di situ gemuk-gemuk.

·        Pemuda di sini gagah-gagah belaka.

·        Gadis di sini cantik-cantik.

·        Kuih itu sedap-sedap rasanya.

·        Pahlawan Melaka handal-handal nampaknya.

·        Murid sekolah ini rajin-rajin belaka.

4.  Hukum DM pula ialah hukum tentang menyusun kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat:

·        D beerti unsur yang diterangkan

·        M beerti unsur yang menerangkan

      Contoh:

SALAH

BETUL

lain-lain hal

Nani Kedai Roti

goreng cempedak

Maggi mi

tomato sos

mini bas

mini taman

hal-hal lain

Kedai Roti Nani

cempedak goring

mi Maggi

sos tomato

bas mini

taman mini

5. Frasa Adjektif

·        Frasa adjektif ialah kata adjektif atau sekumpulan kata yang mempunyai kata adjektif sebagai kata utamanya dan dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.

·        Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat seperti amat, sangat, dan paling.

·        Kata adjektif yang berawalan ter- boleh bertugas sebagai penerang tetapi tidak boleh bertugas sebagai predikat.

Contoh:

SALAH

BETUL

Bangunan itu tertinggi.

Nani terpandai.

Orang itu terkuat.

Bangunan itu paling tinggi.

Nani paling pandai.

Orang itu paling kuat

·        Apabila kata adjektif berawalan ter- digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak diperlukan.

Contoh:  Nani mendapat markah yang terbaik sekali di dalam kelas. ( salah )
               Nani mendapat markah yang tertinggi di dalam kelas. ( betul )

               Noralah pemain yang paling terhandal. ( salah )
               Noralah pemain yang terhandal. ( betul )

               Itulah gunung yang tertinggi sekali di dunia. ( salah )
               Itulah gunung yang tertinggi di dunia. ( betul )

·        Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan atau di belakang kata adjektif sekali gus. Contoh:

SALAH

BETUL

Buah langsat ini sangat manis sekali.

Budak itulah yang paling nakal sekali.

Sungguh indah nian pemandangan di situ.

Buah langsat ini manis sekali.

Budak itulah yang paling nakal.

Sungguh indah pemandangan di situ.

·        Frasa adjektif mesti dikuti oleh farasa sendi apabila frasa adjektif itu diperluas.Contoh:

SALAH

BETUL

Budak itu tidak suka durian.

Nora sangat takut anjing.

Nani sangat gemar filem Hindustan.

Mereka tidak perlu pertolongan kami.

Saya benci sikapnya itu.

Budak itu tidak suka akan durian.

Nora sangat takut akan anjing.

Nani sangat gemar akan filem Hindustan.

Mereka tidak perlu akan pertolongan kami.

Saya benci akan sikapnya itu.

6. Frasa Kerja Intransitif

·        Frasa kerja intransitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat tanpa objek.

·        Frasa kerja intransitif boleh juga terdiri daripada sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja intransitif  sebagai kata utamanya.

·        Kata kerja intransitif yang berapitan ber….kan mesti diikuti frasa nama untuk dapat membentuk frasa kerja yang bertugas sebagai predikat.

SALAH

BETUL

berlandaskan pada undang-undang

berbantalkan dengan lengan

berpandukan pada kamus

beratapkan dengan langit

bertilamkan dengan rumput

berlandaskan undang-undang

berbantalkan lengan

berpandukan kamus

beratapkan langit

bertilamkan rumput

SALAH

BETUL

Kamu mesti ingat janji-janjimu

Kakak tidak mahu tidur sini.

Beliau akan datang kampung ini.

Nani ingin berjumpa cikgu.

Saya ingin bertemu gadis itu.

Kami ternampak Cikgu Nora di perhentian bas Pudu Raya.

Kamu mesti ingat akan janji-janjimu.

Kakak tidak mahu tidur di sini.

Beliau akan datang ke kampung ini.

Nani ingin berjumpa dengan cikgu.

Saya ingin bertemu dengan gadis itu.

Kami ternampak akan Cikgu Nora di perhentian bas Pudu Raya.

Frasa Kerja Transitif

SALAH

BETUL

Beliau turut menyentuh tentang perkata itu.

Nora tidak mengetahui akan hal itu.

Kami membincangkan tentang masalah itu.

Mereka melebarkan lagi jalan itu.

Nani menceritakan tentang pengalamannya semasa menuntut di luar negara.

Cerpen ini mengisahkan tentang perjuangan menentang penjajah.

Beliau turut menyentuh perkara itu.

Nora tidak mengetahui hal itu.

Kami membincangkan masalah itu.

Mereka melebarkan jalan itu lagi.

Nani menceritakan pengalamannya semasa menuntut di luar negara.

Cerpen ini mengisahkan perjuangan menentang penjajah.

Frasa Kerja Pasif

1. Frasa kerja pasif ialah frasa kerja yang bertugas sebagai predikat dalam ayat pasif.

2. Frasa kerja pasif terbahagi kepada :

·        frasa kerja pasif diri pertama

·        frasa kerja pasif diri kedua

·        frasa kerja pasif diri ketiga

3. Frasa kerja pasif diri pertama ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang tidak berawalan men- tetapi didahului oleh kata ganti diri pertama aku, kami, kita, saya dan sebagainya.

4. Frasa kerja pasif diri kedua ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang tidak berawalan men- tetapi didahului oleh kata ganti diri kedua anda, awak, kamu dan sebagainya.

5.      Frasa kerja pasif diri ketiga ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja yang berawalan di- serta diikuti oleh frasa sendi ( oleh + frasa nama ). Kata oleh pada frasa sendi itu boleh digugurkan.

6.      Bentuk frasa kerja pasif diri pertama tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri ketiga.

SALAH

BETUL

diambil olehku

dibuang oleh kami

disimpan oleh kita

dihantar oleh saya

dilaksanakan oleh patik

diburu oleh hamba

kuambil

kami buang

kita simpan

saya hantar

patik laksanakan

hamba buru

7. Bentuk frasa kerja pasif diri kedua pun tidak boleh disamakan  dengan bentuk frasa kerja pasif diri ketiga.

SALAH

BETUL

ditanya oleh anda

diberikan oleh engkau

dibeli oleh kamu

dikirim oleh awak

diperintahkan oleh tuanku

dibersihkan oleh kalian

anda Tanya

engkau berikan

kamu beli

awak kirim

tuanku perintahkan

kalian bersihkan

8. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan farasa kerja pasif diri kedua.    

SALAH

BETUL

beliau tulis

dia kumpulkan

mereka kutip

baginda rasmikan

ia bersihkan

ditulis oleh beliau

dikumpulkan olehnya

dikutip oleh mereka

dirasmikan oleh baginda

dibersihkan olehnya

8. Kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri pertama atau diri kedua dengan kata kerja yang tidak berawalan men- itu.

SALAH

BETUL

kami akan atasi

kita perlu tolong

saya sudah kirim

hamba akan khabarkan

patik belum laksanakan

anda mesti edarkan

engkau telah baca

kamu akan baiki

awak mesti  siapkan

kalian harus bereskan

akan kami atasi

perlu kita tolong

sudah saya kirim

akan hamba khabarkan

belum patik laksanakan

mesti anda edarkan

telah engkau baca

akan kamu baiki

mesti awak siapkan

harus kalian bereskan

KESALAHAN DARI SEGI STRUKTUR AYAT

1. Ayat Gabungan

·        Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau bebearapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh:

Nani dan Nora ke perpustakaan.

Nurul bukan saja pandai tetapi juga pemurah.

·        Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungan berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul. Contoh:

SALAH

BETUL

Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau Pulau Langkawi?

Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau Jelai.

Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya.

Hadiah ini untuk Izzat bukan Hazwan.

Jangankan membeli kereta, motosikal pun saya tak mampu.

Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau ke Pulau Langkawi?

Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau di Jelai.

Baik yang kaya atau yang miskin datang

ke rumahnya.

Hadiah ini untuk Izzat bukan untuk Hazwan.

Jangankan membeli kereta, membeli motosikal pun saya tak mampu.

2. Ayat Pancangan

·        Ayat pancangan ialah ayat yang berasal daripada dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi.Contoh:

a. Kereta Pak Leh itu terbabas.

b.Walaupun miskin keluarga Mak Piah bahagia.

Ayat (a) terbit daripada dua ayat, iaitu:

i.  Kereta itu terbabas.
ii. Kereta itu kereta Pak Leh.

Ayat (b) terbit daripada dua ayat yang berikut:

i. Keluarga Mak Piah miskin
ii. Keluarga Mak Piah bahagia.

·        Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya. Contoh:

SALAH

BETUL

Rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya.

Bangunan itu yang tinggi Menara Maybank.

Rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya.

Bangunan yang tinggi itu Menara Maybank.

·        Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga kerana tidak ada kata hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama. Contoh:

SALAH

BETUL

Kami berdoa kamu berjaya.

Semua orang tahu dia anak Pak Hamid.

Kami berdoa agar kamu berjaya.

Semua orang tahu bahawa dia anak Pak Hamid.

3. Ayat tergantung

·        Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat.

·        Dalam susunan ayat biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.
Contoh:

Budak itu / menangis.
Farhana / jatuh ke dalam longkang.

·        Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan. Contoh:

Siapakah / gadis itu.
Itulah / teman saya.

·        Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai “ ayat tergantung

·        Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula dengan kata sendi, kata hubung, kata kerja dan kerana penggunaan kata yang salah, dan sebagainya.

SALAH

BETUL

Di seluruh negara mengalami banjir.

Kerana hal itu akan dibincangkan.

Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.

Banyak pelajar lulus dengan baik.

Ada pihak membangkang cadangan itu.

Dia yang datang kelmarin

Mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan

Kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat.

Turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar.

Apakah perlu kita lakukan sekarang?

Siapa kata saya berbohong?

Peserta-peserta yang lulus saja akan dipilih.

Daripada bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahawa dia bersalah.

Mengikut beliau menyatakan bahawa perompak senjata api sudah itu  tumpas.

Yang manakah betul?

Seluruh negara mengalami banjir.

Hal itu akan dibincangkan.

Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.

Banyak pelajar yang lulus dengan baik.

Ada pihak yang membangkang cadangan itu.

Dia datang kelmarin.

Setelah mengetahui hal itu saya membatalkan rancangan.

Sebagai kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat.

Yang turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar.

Apakah yang perlu kita lakukan sekarang?

Siapakah yang mengatakan bahawa saya berbohong?

Peserta-pesert ayng lulus saja yang akan dipilih.

Bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahawa dia bersalah.

Beliau mengatakan bahawa perompak senjata api itu sudah tumpas.

Yang manakah yang betul?

4.      Ayat yang Tidak Betul Susunannya

·        Kata-kata sahaja belum beerti bahasa jika kata-kata itu tidak tersusun dalam bentuk ayat.

·        Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah atau tidak baku.
Contoh:

Ini hari Azizah tidak datang.
Buku ini saya tidak mahu membaca.
Yang melukis gambar ini Zainallah.
Yang memukul awak siapakah?
Itu pen dakwat sudah habis.
Nora dan Nani baik berkawan.
Majalah itu saya tidak menyimpannya.