Kata Banyak Makna

Kata Makna Contoh Ayat
akal

fikiran

ikhtiar

1. Budak itu mempunyai akal yang tajam.

2. Pak Ali sedang mencari akal untuk menyelesaikan masalah itu.

alamat

tanda

butir-butir keterangan

1. Bunyi guruh di langit alamat hujan akan turun.

2. Zulkifli memberikan alamat rumahnya kepada saya.

daki

panjat

kotoran yang melekat

1. Pasukan Pengakap akan menyertai mendaki Gunung Tahan pada minggu depan.

2. Ahmad mencuci daki pada badannya dengan sabun.