Kata pembenar

 
Kata pembenar ialah perkataan yang digunakan untuk mengaskan sesuatu pernyataan.
Kata pembenar yang selalu digunakan ialah ya, benar, dan betul.
Contoh ayat
“Ya, saya akan datang esok”, kata Zulkefli kepada Mat Jani.
“Benar, merekalah yang memancing di situ”, kata Ali kepada Padin.
“Betul, begitulah caranya memotong bawang”, kata ibu kepada adik.