Imbuhan Apitan me- …..- i
erti
perkataan
keterangan
mengalami sifat terhadap
meragui
mencintai
mengalami sifat ragu terhap
mengalami sifat cintai
melakukan berkali-kali
memukuli
menerajangi
memukul berkali-kali
menerajang berkali-kali
memiliki dan memberikan sifat
mengecapi
mengotori
memiliki dan memberikan sifat kecap kepada
memiliki dan memberikan sifat kotor kepada
melakukan perbuatan di ……
melalui
membatasi
melakukan perbuatan lalu di …
melakukan perbuatan batas di ……
memperlakukan dengan sifat
membersihi
mengasari
memperlakukan dengan sifat bersih
memperlakukan dengan sifat kasar
menjadi
mengepali
membanjiri
menjadi kepala
menjadi banjir
memberikan kepada
menasihati
menghadiahi
memberikan nasihat kepada
memberikan hadiah kepada
Imbuhan Apitan Men- …..-kan
erti
perkataan
keterangan
membawa
melarikan
menerjunkan
membawa lari
membawa terjun
menyebabkan
mengakibatkan
memusnahkan
menyebabkan akibat
menyebabkan musnah
menyebabkan berlaku
menjalankan
menggunakan
menyebabkan berjalan
menyebabkan berguna
menyebabkan jadi
menakutkan
merapatkan
menyebabkan jadi takut
menyebabkan jadi rapat
menganggap
membetulkan
memudahkan
menganggap betul
menganggap mudah
menjadikan sebagai
menghampakan
mencalonkan
menjadikan sebagai hamba
menjadikan sebagai calon
memasukkan ke dalam
membotolkan
memenjarakan
memasukkan ke dalam botol
memasukkan ke dalam penjara
menggunakan sesuatu sebagai alat 
dalam melakukan perbuatan
memukulkan [kayu]
memancungkan
menggunakan kayu untuk pukul
menggunakan pedang untuk memancung
melakukan perbuatan untuk seseorang
mengambilkan
menjelaskan
mengambil untuk seseorang
menjelas untuk seseorang
membawa ke……
meningkatkan
menaikkan
membawa ke tingkat
membawa naik
Imbuhan apitan ke-…..an
erti
perkataan
keterangan
perihal
kepergian
kehadiran
perihal pergi
perihal hadir
sifat atau keadaan
kemuraman
kejahatan
sifat atau keadaan muram
sifat atau keadaan jalur
daerah atau tempat bertugas
kerajaan
kedutaan
daerah raja
tempat duta bertugas
hal tentang sesuatu
keagamaan
keilmuan
hal tentang agama
hal tentang ilmu
tampat duduk yang di …….  !
kedudukan
kediaman
tempat yang diduduki
tempat yang dialami
sesuatu / yang di ….. !
ketaatan
kemahuan
seseorang yang ditaatkan
sesuatu yang dimahukan
seperti / agak
kebiruan
kekuningan
sesuatu yang berwarna biru
sesuatu yang berwarna seakan-akan kuning
ditimpa
kehausan
kecurian
ditimpah rasa haus
ditimpa kecurian
Imbuhan Apitan Memper-…..- i
erti
perkataan
keterangan
berbuat akan/kepada/mempunyai
mempersetujui
mempelajari
bersetuju akan
belajar mengenai
menjadi…….kepada
mempertuan
memperdalangi
menjadi tuan kepada
menjadi dalang
menjadikan seseorang beroleh sesuatu
mempersenjatai
menjadikan seseorang beroleh senjata
menjadikan sesuatu/memperoleh semula
memperteguhi
mempereloki
menjadikan teguh semula
menjadikan elok semula
Imbuhan Apitan Memper-……-kan
kata dasar / kata akar
kata apitan memper-…..-kan
   
kaya
kenal
aku
memperkayakan
memperkenalkan
memperlakukan mempel-….-kan
mempe-…..-kan
   
   
bagai
mempelbagaikan
-
-
memperagakan
erti
perkataan
keterangan
Menyebabkan sesuatu dapat
ter-  atau  di……
mempersembahkan
( tarian )
memperlihatkan
( kecekapannya )
menyebabkan tarian disampaikan
menyebabkan kecekapannya dapat dilihat
Menjadikan sesuatu
atau seseorang ber-….
Mempergunakan
mempersuamikan
menjadikan berguna
menjadikan bersuami
Menjadikan sesuatu sebagai
sebab berbuat
memperdebatkan
( masalah barangan tempatan )
memperbualkan ( saham )
menjadikan masalah barangan tempatan 
sebagai sebab untuk berdebat
menjadikan saham sebagai 
sebab untuk berbual