Karangan Surat rasmi

Soalan 77

Andaikan anda ingin memesan beberapa buah buku . Tuliskan surat kepada Pengurus Penerbitan Syarikat Permata untuk memesan buku-buku itu.

Memperkenalkan diri - tujuan menulis surat - ingin memesan beberapa buah buku

a)     tajuk-tajuk buku dan harga buku-buku tersebut - jumlahnya.

b)      sertakan kiriman wang pos - harga - nombor wang pos

c)      berharap agar buku-buku itu akan dikirimkan dengan segera

mengucapkan terima kasih

soalan 78

Anda adalah setiausaha Persatuan Bahasa Melayu . Anda ingin mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur . Tuliskan surat kepada Guru Besar untuk memohon kebenaran.

Rangka (a) hingga (h)

i- penerangan mengenai tujuan

n       tarikh lawatan - tujuan lawatan - jumlah ahli - guru penasihat - tambang - tempat penginapan - surat kebenaran ibu

n       - langkah (j) hingga (l)

soalan 79

Andaikan anda ingin menyertai suatu pertandingan melukis yang dianjurkan oleh penerbit majalah setempat. Tuliskan surat kepada pengurus penerbit untuk meminta maklumat lanjut.

Langkah (a) hingga (h)

a)     ingin mengetahui syarat-syarat pertandingan

b)      tarikh peraduan diadakan

c)      memohon borang penyertaan

mengucapkan terima kasih

Kebenaran lawatan

melanggan barang

kepada pihak sekolah seperti Guru Besar , guru kelas

kepada pihak berkuasa atau syarikat

Tulis sepucuk surat kepada sebuah kedai buku untuk memesan buku-buku rujukan dan cerita bagi kegunaan kamu.

Memperkenalkan diri - tujuan menulis surat

a)    jenis-jenis barang pesanan

b)   nyatakan jumlah yang dipesan bagi tiap-tiap jenis buku

c)    mutu barangan yang dikehendaki

d)   tarikh barang itu dikehendaki

berharap semoga barang-barang tersebut dapat dihantar segera

Anda telah bertukar ke sekolah baru. Tuliskan sepucuk surat kepada guru besar sekolah lama anda memintanya mengirimkan surat akuan dan sijil berhenti kepada anda.

Persatuan Tunas Puteri sekolah anda bercadang untuk membaut lawatan ke kilang coklat . Sebagai setiausaha anda diminta menulis surat untuk mendapat kebenaran melawat tempat itu.

Anda akan menghadapi peperiksaan UPSR tidak lama lagi. Tuliskan sepucuk surat kepada pengurus kedai buku untuk membeli buku-buku bagi tujuan mengulang kaji pelajaran kamu.

Kampung anda tidak mempunyai kemudahan elektrik. Tuliskan sepucuk surat kepada pihak berkenaan agar menyediakan bekalan elektrik di kampung anda.

Surat aduan kepada sebuah syarikat tentang layanan buruk pekerjanya.