& CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS

1. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah :

a. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2

          - Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi.

          - Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.

          - Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai

          - Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan

          ( Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti : ………………    

              Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. )

          Contoh :

          Perhatikan soalan di bawah ini.

          Soalan 1

          Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Tuliskan sebuah karangan          mengenainya.

         

          Soalan 2

          Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama, tetapi dari segi formatnya berbeza.

Soalan satu merupakan karangan biasa , manakala soalan 2 berformat.

Tip

Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.

b. Menyusun rangka karangan

          - Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi

          - Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.

          - susun isi mengikut urutan kepentingannya.

          - Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.

          - Isi penting jangan diulang-ulang

c. Menulis karangan

- Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.

- Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.

( Bahagian-bahagian karangan yang ideal )

Perenggan Pendahuluan

Perenggan isi pertama

Perenggan isi kedua

Perenggan isi ketiga

Perenggan isi keempat

Perenggan Penutup

- Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.

d. Menyemak karangan

- Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.

- baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu.

e. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan

a. 4 minit mencari isi                    

b. 24 minit menulis karangan

c. 2 minit menyemak semula karangan

Jumlah                    = 30 minit

Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan.

Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik.

Tip              

Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek , ringkas dan padat berbanding yang panjang. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa.

Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.

Satu perenggan biasanya mengandungi 3, 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi.

Tahukah kamu ?

Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ?

Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda.

Mulakan setiap dialog di baris baru. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Lihat contoh di bawah :

Contoh A ( dicadangkan )

“Kamu baru pulang ?”

“Baru sebentar tadi.” Jawab saya. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.”

“Memang saya tertunggu-tunggu,” luah Jamal , lembut.

Contoh B ( mengelirukan )

“Kamu baru pulang ?”  “Baru sebentar tadi.” Jawab saya. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.” “Memang saya tertunggu-tunggu,” luah Jamal , lembut.

& PETUA BILA MENULIS KARANGAN

·         Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.

·         Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran, kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.

·         Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan.

·         Karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi-isi dan penutup.

·         Bagi karangan meminta fakta , sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.

·        Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.