& BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (A) ?

1. Baca semua soalan yang diberi

      Fahami arahan kehendak soalan.

      Kenal pasti format yang perlu digunakan.

      Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.

2. Guna isi yang berlainan

      susun isi secara berturutan

      letak isi mengikut perenggan

      memberi huraian yang tepat kepada isi.

      sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

3. penggunaan perkataan yang pelbagai

      ada menggunakan perkataan yang terkini

      elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap

      penggunaan perkataan teknikal dengan tepat

      elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.

4. susun ayat dengan kemas

      elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek

      guna ayat yang pendek tetapi lengkap

      kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik

5. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul

      gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan

      gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya.

6. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan

      dapat membezakan imbuhan an dan kan

      guna imbuhan yang pelbagai - awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis )

7. tulis mengikut ejaan yang betul

      elak mengikut sebutan dialek / daerah

      elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan

Tahukah kamu ?

Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.( contoh keretapi, jawatankuasa, dan lain-lain )