CONTOH KARANGAN

Karangan Jenis Bergambar

Karangan Bergambar Tunggal

         Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang telah disediakan.

         Setiap gambar perlu dipastikan bila , di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas

         Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . Pastikan apa yang berlaku, apa yang dikerjakan, dan suasana.

         Sewaktu menulis , pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar, bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan.

         Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan.

Karangan Bergambar Bersiri

         Karangan hendak berpandukan gambar-gambar yang telah disediakan.

         Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis.

         Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar .

         Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan.

         Boleh menyertakan tajuk , tetapi tidak menjadi kemestian.