Jenis dan soalan penulisan UPSR tahun-tahun lepas

TAHUN

JENIS KARANGAN DAN SOALAN

1987

Soalan 1     - karangan jenis Ransangan Kata (Ucapan)

Kamu seorang Ketua Murid. Kamu dikehendaki berucap di Majlis Perpisahan Murid-murid Tahun Enam. Guru-guru akan hadir di majlis itu. Tuliskan ucapan tersebut. Kamu hendaklah menggunakan perkataan dan rangkai kata yang diberikan di bawah ini.

-terima kasih - dikenang - mengajar - jasa guru - minta maaf bagi pihak murid-murid Tahun Enam - jangan seperti kacang lupakan kulit - di sekolah yang baru nanti.

Soalan 2     - karangan jenis Dialog

Pagi itu hujan. Kamu hendak pergi ke sekolah. Kamu hendak menumpang kereta bapa kawan kamu. Tuliskan perbualan telefon mengenai perkara tersebut antara kamu dengan kawan kamu itu.

1988

Soalan 1     - karangan jenis Ransangan Kata (surat kiriman tidak rasmi)

Kamu tinggal bersama nenek di kampung kerana bapa kamu bekerja di tempat lain. Tuliskan sepucuk surat kepada bapa kamu meminta kebenaran daripadanya untuk menyertai rombongan sekolah melawat ke tempat-tempat menarik di negeri kamu.

Kamu bolehlah menulis surat itu berpandukan isi-isi penting di bawah ini.

a)      tarikh rombongan akan diadakan

b)      tujuan lawatan diadakan

c)      jumlah wang yang diperlukan

d)      tempat-tempat yang hendak dilawati

Soalan 2     - karangan jenis fakta /perbincangan

Murid-murid tidak digalakan tidur lewat malam. Berikan sebab-sebab mengapa murid-murid patut tidur awal.

1989

Soalan 1     - karangan jenis Temuramah / Dialog

Kamu telah dilantik untuk menemu ramah guru kelas kamu yang akan bertukar ke sekolah lain. Temu ramah tersebut akan disiarkan dalam mejalah sekolah. Tuliskan temu ramah tersebut.

Soalan 2     - karangan jenis berpandukan Ransangan Gambar Bersiri

Lihat gambar-gambar di bawah. Tuliskan sebuah karangan tentang gambar-gambar ini mengikut urutan cerita.

1990

Soalan 1(a)   - karangan jenis Melengkapkan Cerita

Lengkapkan cerita di bawah.

Pada petang itu aku tinggal seorang diri di rumah. Ayah dan emak masih belum pulang. Tiba-tiba kedengaran bunyi satu letupan yang begitu kuat. Aku segera……

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Autobiografi

Saya sepasang kasut

Soalan 2     - karangan jenis berpandukan gambar tunggal

Lihat gambar di bawah. Tuliskan sebuah karangan tentang gambar itu.

1991

Soalan 1(a)   - karangan jenis Syarahan

Kamu mewakili sekolah kamu dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan itu ialah “Perlunya Murid-murid Mematuhi peraturan Sekolah”. Tuliskan syarahan kamu itu.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Dialog

Kamu sedang berbual dengan seorang kawan kamu. Perkara yang dibualkan ialah tentang cara-cara mengindahkan kawasan sekolah kamu. Tuliskan dialog antara kamu dengan kawan kamu itu.

Soalan 2     - karangan jenis berpandukan Gambar Tunggal

1992

Soalan 1(a)   - karangan jenis Fakta

Masa sangat berharga. Tuliskan sebuah karangan tentang cara-cara menggunakan masa dengan sebaiknya.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Fakta / Pendapat

Sebagai anak, kita mestilah berusaha untuk menggembirakan ibu bapa kita. Tuliskan sebuah karangan tentang cara-cara kita boleh menggembirakan ibu bapa kita.

Soalan 2     - karangan jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi

Kamu mengikuti keluarga kamu berpindah ke tempat lain. Tuliskan sepucuk surat kepada kawan kamu menceritakan tentang pengalaman di tempat baharu itu.

1993

Soalan 1(a)   - karangan jenis Cerita

Suatu peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Tuliskan sebuah karangan tentang peristiwa tersebut.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Melengkapkan Cerita

Jika saya mempunyai wang yang banyak, saya akan ………

Lengkapkan karangan di atas.

Soalan 2     - karangan jenis Laporan

Pada masa cuti sekolah yang lalu, kamu telah menyertai rombongan melawat beberapa tempat. Kamu telah diminta oleh guru kamu menyediakan satu laporan tentang lawatan itu. Tuliskan laporan kamu selengkapnya.

1994

Soalan 1(a)   - karangan jenis Dialog

Kamu sedang berbual-bual dengan rakan kamu. Perkara yang dibualkan ialah tentang cara-cara menjaga kesihatan badan. Tuliskan dialog antara kamu dengan kawan kamu itu.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Syarahan

Kamu mewakili kelas kamu dalam satu pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan itu ialah “Faedah Bersukan”. Tuliskan syarahan kamu itu.

Soalan 2     - karangan jenis Melengkapkan Cerita

Lengkapkan cerita di bawah.

Waktu itu aku sedang bermain-main di halaman rumahku. Tiba-tiba aku terlihat asap tebal berkepul-kepul naik ke udara. Aku terus ………

1995

Soalan 1(a)   - karangan jenis Cerita

Kita dapat mengetahui pelbagai cerita aneh dengan membaca buku, mendengar cerita, dan menonton televisyen. Tuliskan sebuah cerita aneh atau ganjil yang kamu tahu.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Gambaran

Kamu menyaksikan satu sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Tuliskan sebuah karangan tentang sambutan itu.

Soalan 2     - karangan jenis Surat Kiriman Rasmi

Ibu bapa kamu telah menziarahi saudara kamu yang sakit di kampung. Mereka tidak dapat balik ke rumah oleh sebab yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu kamu tidak dapat hadir ke sekolah kerana terpaksa menjaga adik-adik kamu. Tuliskan sepucuk surat kepada guru kelas kamu menyatakan sebab-sebab kamu tidak dapat hadir ke sekolah pada hari itu.

1996

Soalan 1(a)   - karangan jenis Fakta / Pendapat

Kita perlu menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal kita setiap masa.

Tuliskan cara-cara kamu menjaga kebersihan diri dan kawasan tinggal kamu.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Fakta

Kita semua digalakkan membaca.

Tuliskan faedah-faedah yang boleh kamu dapati daripada membaca.

Soalan 2     - karangan jenis Perbualan / Dialog

Rakan kamu telah terpilih sebagai murid cemerlang. Kamu telah berbual dengan dia tentang kejayaannya itu.

Tuliskan perbualan kamu dengan kawan kamu itu.

1997

Soalan 1(a)   - karangan jenis Ucapan

Sekolah kamu telah mengadakan majlis bagi mengenang  jasa ibu bapa yang telah mendidik dan mengasuh kamu.

Majlis tersebut dinamakan, “Majlis Mengenang Jasa”.

Sebagai ketua murid, kamu diminta memberi ucapan pada majlis tersebut.

Sediakan ucapan kamu selengkapnya.

ATAU

Soalan 1(b)   - karangan jenis Syarahan

Kamu ingin mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang akan diadakan di sekolah kamu. Tajuk syarahan ialah “Pentingnya kerjasama di Kalangan Murid”.

Tuliskan syarahan tersebut selengkapnya.

Soalan 2     - karangan jenis Situasi

Kamu telah terlewat untuk pergi ke sekolah. Kamu masih mahu pergi ke sekolah pada hari itu kerana ada ujian.

Ceritakan bagaimana cara kamu pergi ke sekolah dan apa yang kamu lakukan setelah sampai di sekolah.

1998

Soalan 1a   - karangan jenis

Soalan 1b   - karangan jenis

Soalan 2     - karangan jenis

1999

Soalan 1a   - karangan jenis

Soalan 1b   - karangan jenis

Soalan 2     - karangan jenis

2000

Soalan 1a   - karangan jenis

Soalan 1b   - karangan jenis

Soalan 2     - karangan jenis