Meneka Perkataan

Markah :
Salah (6):

Perisian meneka perkataan ini masih dalam peringkat percubaan. Pada masa depan saya akan pecahkan mengikut kategori.


*
*
*
*