Padankan perkataan banyak makna dengan betul
Latihan Padankan Perkataan
 
Padankan perkataan di sebelah kanan dengan perkataan di sebelah kiri.
 
lembab
tawar
elok
sulit
gugur
hangat
elok
mudah
tinggal
lepas
Markah kamu ialah: