Susun subjek dan predikat mengikut padanan yang betul
Latihan Padankan Ayat
 
Padankan ayat di sebelah kanan dengan perkataan di sebelah kiri.
 
Nelayan itu
Murid-murid
Bapa Ali
Anak-anak remaja itu
Cerita itu
Tali itu
Salmah
Pelancong itu
Hup Seng
Hadiah ini
Markah kamu ialah: