Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } var CurrentWord = 0; var LowerString='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%9A%9C%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F0%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F8%F9%FA%FB%FC%FD%FE%FF'; var UpperString='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%8A%8C%C0%C1%C2%C3%C4%C5%C6%C7%C8%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%DE%9F'; LowerString = unescape(LowerString); UpperString = unescape(UpperString); I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][1] = new Array(); I[0][1][0] = new Array(); I[0][1][0][0]='Ribuan'; I[0][2]=''; I[1] = new Array(); I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='Kedua-dua'; I[1][2]=''; I[2] = new Array(); I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='pertama'; I[2][2]=''; I[3] = new Array(); I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='Berapa'; I[3][2]=''; I[4] = new Array(); I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='empat'; I[4][2]=''; I[5] = new Array(); I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='Beberapa'; I[5][2]=''; I[6] = new Array(); I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='Setiap'; I[6][2]=''; I[7] = new Array(); I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='setengah'; I[7][2]=''; I[8] = new Array(); I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='berminggu-minggu'; I[8][2]=''; I[9] = new Array(); I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='semua'; I[9][2]=''; State = new Array(); var IsWrong = 0; var isIE = false; function StartUp(){ var i = 0; for (i=0; i -1){ var TotalChars = GetGapValue(i).length; Scores[i] = (TotalChars-State[i][1])/TotalChars; if (State[i][0] > 0){Scores[i] = Scores[i]/2;} if (Scores[i]<0){Scores[i] = 0;} } else{ //Otherwise, add zero to the array Scores[i] = 0; //and blank it out SetGapValue(i, ''); //then set the flag AllCorrect = 0; } } //Calculate the total score var TotalScore = 0; for (i=0; i'; if (AllCorrect == 0){ Output += '
' + Incorrect; } WriteFeedback(Output); } function ShowClue(ItemNum){ State[ItemNum][0] = 1; WriteFeedback(I[ItemNum][2]); } function GetGapValue(GNum){ var RetVal = ''; RetVal = eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value; if (platform == 'mac'){RetVal = unescape(MacStringToWin(RetVal));} // RetVal = TrimString(RetVal); return RetVal; } function SetGapValue(GNum, Val){ if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return;} if (platform == 'mac'){Val = unescape(WinStringToMac(Val));} eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value = Val; } function FindCurrent() { var x = 0; FoundCurrent = -1; if (CheckAnswer(CurrentWord) < 0) { FoundCurrent = CurrentWord; } else { x=CurrentWord + 1; while ((FoundCurrent == -1) && (x -1){return ''} RightBits = new Array(); for (var i=0; i 0){ SetGapValue(CurrGap, HintString); State[CurrGap][1] = State[CurrGap][1] + 1; } } function ConvertCase(InString, Direction){ var FromString = ''; var ToString = ''; if (Direction == 0){ FromString = UpperString; ToString = LowerString; } else{ FromString = LowerString; ToString = UpperString; } var i = 0; j = 0; var OutString = ''; for (i=0; i -1){ j = FromString.indexOf(InString.charAt(i)); OutString += ToString.charAt(j); } else{ OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function TrimString(InString){ var x = 0; if (InString.length != 0) { while ((escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%20') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0D')){ InString = InString.substring(0, InString.length - 1); } while ((escape(InString.charAt(0)) == '%20') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0D')){ InString = InString.substring(1, InString.length); } while (InString.indexOf(' ') != -1) { x = InString.indexOf(' '); InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length ); } return InString; } else { return ''; } } CharList = new Array(); EscapeList = new Array(); function Webble(InString){ var OutString = ''; var NextChar = ''; var FoundCode = ''; var j = 0; var i = 0; for (i=0; i 0){ OutString += FoundCode; } else{ OutString += NextChar; } } return OutString; } var MacChars = '%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8A%8B%8C%8D%8E%8F%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%9A'; MacChars += '%9B%9C%9D%9E%9F%A0%A1%A4%A5%A6%A7%A8%AA%AB%AC%AE%AF%B4%B6%BB%BC%BE%BF%C0%C1%C2%C4%C7%C8'; MacChars += '%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9'; MacChars += '%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F7%F8%FB%FD'; var WinChars = '%C4%C5%C7%C9%D1%D6%DC%E1%E0%E2%E4%E3%E5%E7%E9%E8%EA%EB%ED%EC%EE%EF%F1%F3%F2%F4'; WinChars += '%F6%F5%FA%F9%FB%FC%86%BA%A7%95%B6%DF%AE%99%92%A8%C6%D8%A5%F0%AA%BA%E6%F8%BF%A1%AC%83%AB%BB'; WinChars += '%85%82%C0%C3%D5%8C%9C%96%97%93%94%91%92%F7%FFY/%A4%8B%9B%87%B7%82%84%89%C2%CA%C1%CB'; WinChars += '%C8%CD%CE%CF%CC%D3%D4%D2%DA%DB%D9%B9%88%98%AF%B0%94'; WinChars = unescape(WinChars); MacChars = unescape(MacChars) function MacStringToWin(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (MacChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += WinChars.charAt(MacChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WinStringToMac(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (WinChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += MacChars.charAt(WinChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WriteFeedback(Feedback) { Feedback = Webble(Feedback); parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); } function TrackFocus(BoxNumber){ CurrentWord = BoxNumber; } function CheckBeginning(Guess, Answer){ var OutString = ''; var i = 0; var UpperGuess = ''; var UpperAnswer = ''; if (CaseSensitive == false) { UpperGuess = ConvertCase(Guess, 1); UpperAnswer = ConvertCase(Answer, 1); } else { UpperGuess = Guess; UpperAnswer = Answer; } while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) { OutString += Guess.charAt(i); i++; } OutString += Answer.charAt(i); return OutString; } function FindLongest(InArray){ if (InArray.length < 1){return -1;} var Longest = 0; for (var i=1; i InArray[Longest].length){ Longest = i; } } return Longest; }

Kata Bilangan
Mengisi Tempat Kosong
 
Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
empat     setup     ribuan beberapa     setengah      semua
kedua dua     berminggu-minggu     pertama      berapa

1 penonton membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil.
2 belah pihak yang bertelagah itu tidak mahu mengalah.
3 Inilah kali saya menjejakkan kaki ke Kelantan.
4 orang muridkah yang menyertai rombongan itu ?
5 Encik Murad mempunyai orang anak lelaki.
6 orang peserta tidak dapat meneruskan perlumbaan itu.
7 hari ayah menghantar adik ke sekolah.
8 Rumah Fauziah kira-kira kilometer dari sini.
9 Sudah lamanya usaha dijalankan untuk mencari budak yang sesat di hutan itu.
10 "Jangan makan kuih itu, tinggalkan sedikit untuk adik kamu," kata Mak Siti.