Make your own free website on Tripod.com
Susun subjek dan predikat mengikut padanan yang betul
Latihan Padankan Ayat
 
Padankan ayat di sebelah kanan dengan perkataan di sebelah kiri.
 
Nelayan itu
Murid-murid
Bapa Ali
Anak-anak remaja itu
Cerita itu
Tali itu
Salmah
Pelancong itu
Hup Seng
Hadiah ini
Markah kamu ialah: