Make your own free website on Tripod.com

*Rima bermaksud "Suku Kata terakhir dalam sesuatu baris.

PantunPantunPantunPantunPantun

                          Contoh Pantun 1:

                  Pisang emas dibawa belayar,
                  Masak sebiji diatas pe
ti,
                  Hutang emas boleh diba
yar,
                  Hutang budi dibawa ma
ti.

Contoh 2

Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolok
kan,
Kami murid baru belaj
ar,
Kalau salah tolong tunjuk
kan.

                                                                                                                   

                                                                                                 Contoh 3

                                                                                 Pulau Pandan jauh le temgah,
                                                                                 Gunung Daik bercabang tiga,
                                                                                 Hancur badan dikandung tanah,
                                                                                 Budi yang baik dikenang juga.

                             
Pada kebiasaannya Rima pantun adalah "abab".
Baris dalam setiap rangkap ialah empat atau enam atau lapan.

Catatan: "abab" bermaksud Rima akhir pada baris pertama adalah sama dengan baris ketiga. Manakala Rima akhir pada baris kedua adalah sama pada baris keempat.

 

*Rima bermaksud "Suku Kata terakhir dalam sesuatu baris.


Catatan:

Berdasarkan puisi ini (contoh 1), Rima akhir dalam dalam baris pertama ialah "yar", sama seperti dalam baris ke tiga iaitu "yar". Manakala Rima akhir dalam baris kedua ialah "ti", juga sama dalam baris keempat iaitu "ti" .

Puisi ini  mengandungi empat baris dalam satu rangkap. 

Oleh itu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa puisi ini adalah jenis PANTUN
( berdasarkan kepada rima akhir dan bilangan baris dalam satu rangkap)

Bincangkan pula rima akhir dalam contoh 2 dan contoh 3....

 

  [Puisi]