Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } if (platform == 'mac') { rightchar = unescape(macrightchar) wrongchar = unescape(macwrongchar) } else { rightchar = unescape(winrightchar) wrongchar = unescape(winwrongchar) } function CheckAnswer(QNum, AnsNum, Correct) { if (Correct == 1) { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1; DoneStatus[QNum] = '1'; Score = Score + 1; if (TriedStatus[QNum] == 0){ CFT++; } var b = eval('document.QuizForm.Q' + QNum + '_' + AnsNum); if (b != null){ b.value = rightchar; } } Feedback = Responses[QNum][AnsNum]; if (Feedback == '') {Feedback = DefaultRight} Percent = Math.floor(Score*100/Tries) + '%'; Feedback = Feedback + '
' + YourScore + ' ' + Percent + '.'; var i = 0; var AllDone = true; for (i=1; i'; } WriteFeedback(Feedback); } else { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1; var b = eval('document.QuizForm.Q' + QNum + '_' + AnsNum); if (b != null){ b.value = wrongchar; } } Feedback = Responses[QNum][AnsNum]; if (Feedback == '') {Feedback = DefaultWrong} WriteFeedback(Feedback); } TriedStatus[QNum] = 1; } function WriteFeedback(Feedback) { parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); }
Latihan Petikan
Pilih jawapan yang betul.
 

1 Apakah jenis puisi ini?
Pantun
Sajak
Syair
Gurindam

2 Apakah perkara yang diutamakan dalam puisi ini?
Kepentingan menghargai masa
Kesungguhan mencari ilmu
Menghormati ibu bapa
Membantu adik-adik

3 Semua pernyataan berikut benar tentang seorang anak yang telah berjaya dalam puisi ini kecuali
megah dengan kejayaannya
ingin membela nasib keluarga
mempunyai adik yang ramai
sentiasa maju dalam pelajaran

4 Bagaimana keadaan hidup keluarga yang diceritakan dalam puisi ini?
Berserah kepada nasib
Amat suka membaca
Berpelajaran tinggi
Serba kekurangan

5 Maksud "mudah menyerah" dalam puisi ini ialah
terlalu bermurah hati
selalu merendah diri
terlalu cepat beralah
selalu membantah

6 Maksud rangkap kelima dalam puisi ini ialah
berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan
berusaha dahulu kemudian baru berserah kepada takdir
belajar dahulu baru mendapat pekerjaan yang baik
berserah bulat-bulat kepada takdir untuk berjaya