Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } if (platform == 'mac') { rightchar = unescape(macrightchar) wrongchar = unescape(macwrongchar) } else { rightchar = unescape(winrightchar) wrongchar = unescape(winwrongchar) } function CheckAnswer(QNum, AnsNum, Correct) { if (Correct == 1) { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1; DoneStatus[QNum] = '1'; Score = Score + 1; if (TriedStatus[QNum] == 0){ CFT++; } var b = eval('document.QuizForm.Q' + QNum + '_' + AnsNum); if (b != null){ b.value = rightchar; } } Feedback = Responses[QNum][AnsNum]; if (Feedback == '') {Feedback = DefaultRight} Percent = Math.floor(Score*100/Tries) + '%'; Feedback = Feedback + '
' + YourScore + ' ' + Percent + '.'; var i = 0; var AllDone = true; for (i=1; i'; } WriteFeedback(Feedback); } else { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1; var b = eval('document.QuizForm.Q' + QNum + '_' + AnsNum); if (b != null){ b.value = wrongchar; } } Feedback = Responses[QNum][AnsNum]; if (Feedback == '') {Feedback = DefaultWrong} WriteFeedback(Feedback); } TriedStatus[QNum] = 1; } function WriteFeedback(Feedback) { parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); }

 

Latihan
Pilih jawapan yang betul.
 

1Apakah jenis puisi ini?
Pantun
Sajak
Syair
Gurindam

2Apakah harapan ibu dan ayah terhadap anak?
Curahkan ilmu di dada
Menjadi orang berjaya
Sentiasa berkasih sayang
Menjadi orang yang berbangsa

3Puisi ini ditujukan khas kepada
bangsa Malaysia
ibu dan ayah
murid
guru

4Maksud tekadkan azam ialah
kuatkan hati
bersihkan hati
berbesar hati
bersuka hati

5Tajuk yang paling sesuai bagi puisi ini ialah
Putera Puteri Malaysia
Harapan Bangsa Malaysia
Kasih Ayah dan Ibu
Semangat Berjuang