Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Keterangan

 

 

1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan.

2. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya:

(a)      Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi)

(b)      Sayur‑sayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.)

 

3.             Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenisjenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.

 

 

 

Contoh

cara / gaya

begitu, begini, demikian, perlahan, cepat-cepat, lena,

1.Berjalanlah dengan perlahan-lahan supaya tidak terjatuh.

2. Munah pergi ke pasar dengan bas.

Masa / waktu

akan, sedang, belum, telah, sekarang, sebentar, semalam

1.Saya benar-benar terasa lapar sekarang.

2. Dia berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanannya.

Nafi

bukan, tidak, kecuali

1. Orang itu tidak tinggal di sini.

2. Anak kecil ini bukan anaknya.

Tanya

mengapa, bagaimana, bila

1. Mengapakah kamu tidak lulus ujian itu ?

2. Bagaimanakah terjadinya perlanggaran antara kedua-dua kereta itu ?

tidak tentu /ragam

mungkin, agaknya, barangkali, pasti, tentu

1. Kalau Ahmad terus belajar dan berusaha pasti ia akan berjaya.

2. Barangkali dia belum cukup wang untuk membayat hutang.

Darjah / kata penguat

amat, sungguh, sangat, terlalu,paling, sekali, terlampau

1. Hadiah yang kecil itu amat berharga buat dirinya.

2. Semua peminat sungguh terharu di atas kematian seniman itu.

Aspek

belum, sudah, selalu, kadang-kadang, acapkali, sesekali

1. Pembinaan bangunan itu belum dimulakan lagi.

2. Keluarga Halim selalu pulang ke kampung.

 

 

 

 

Jenis Kata

Keterangan

Penggunaan dan

Contohnya

ayat Contoh

Kata

Keterangan

Cara

untuk menerangkan cara

Contoh: begini, begitu,

betapa, demikian, dan

sebagainya

1. Tidak dapat digambarkan betapa

gembiranya ibu melihat kejayaan

abang.

2. Janganlah bercakap begitu

kepada anak-anak.

Kata

Keterangan

Bantu

untuk menerangkan sikap

pada sesuatu pelakuan

atau perasaan

Contoh: akan, belum, kelak,

masih, sedang, sebentar,

dan sebagainya

1. Adik belum tidur walau hari sudah

larut malam.

2. Abang masih menuntut di

Universiti Malaysia Sarawak.

Kata

Keterangan

Masa

untuk menerangkan masa

Contoh: belum, kelak,

sekarang, semalam, lusa,

kadang-kadang, masih, pernah,

sedang, sebentar, sejurus,

selalu, seketika sentiasa,

sudah, dan sebagainya

1. Saya harus pergi sekarang.

2. Encik Gan akan bertolak esok.

Kata

Keterangan

Tanya

untuk menerangkan cara,

keadaan, masa, dan

sebab

Contoh: bagaimana, bila,

dan sebagainya

1. Bilakah majlis perkahwinan itu

akan diadakan?

2. Bagaimanakah cara membuat

kuih itu?

3. Mengapakah ayah lambat pulang?

Kata

Keterangan

Darjah

untuk menerangkan darjah

kata adjektif

Contoh: agak, amat, nian,

paling, sangat, dan

sebagainya

1. Kelakuan budak itu agak ganjil.

2. Sedap betul masakan di restoran

itu.

3. Menara Kembar Petronas adalah

bangunan yang paling tinggi di

Malaysia.

Kata

Keterangan

Nafi

untuk menafikan atau

menyangkal

Contoh: bukan, tak, atau tidak

1. Dia bukan orang kampung itu.

2. Teksi itu tidak bergerak sejak

semalam.

Kata

Keterangan

Tak Tentu

untuk menerangkan

sesuatu yang belum

pasti

Contoh: agaknya,

barangkali, entah-entah,

mungkin, dan sebagainya

1. Hingga kini rombongan itu belum

tiba, entah-entah tersesat.

2. Pengemis itu barangkali telah

ditangkap oleh pihak Jabatan

Kebajikan Masyarakat.

kata

Keterangan

Penegas

untuk menyatakan

penegasan

Contoh: hanya, jua

Dia hanya membeli sebuku roti.

Kata

Keterangan

Kekerapan

untuk menyatakan kekerapan berlakunya peristiwa Contoh: sering, selalu, dan sebagainya

1.       Dia selalu berkunjung ke rumah neneknya.

2.       Kami sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu.

Kata

Keterangan

Umum

untuk menyatakan sesuatu secara umum Contoh: nyaris, langsung

Pasu bunga itu nyaris terlepas daripada genggamannya.