Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Tanya

 

 

1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.

2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.

4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat

5. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

 

contoh

a. Apakah benda itu ?

b. Buku siapakah ini ?

 

 

 

kenapa

Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?

bila

Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?

siapa

Engkau ini siapa ?

mengapa

Mengapakah baju awak ini basah ?

apa

Apakah nama binatang itu ?

bagaimana

Bagaimanakah rupa hantu ?

berapa

Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?

mana

Nelayan itu dari mana ?