Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Adjektif ( Kata Sifat )

 

 

Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.

1.             Kata adjektif jugs dikenal sebagai kata sifat.

A. Jenis-jenis kata Adjektif

3.             Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat. Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

 

 

1. Adjektif Jati

                Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.

                Contoh

                Buku itu berwarna biru.

                Budak kurus itu kawan saya.

 

 

2. Ajdektif Bilangan atau pecahan

                Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.

                Contoh

                Ayah memiliki dua buah kereta.

                Saya membeli beberapa kuntum bunga.

 

 

3. Adjektif Tunjuk

                Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”

                contoh

                Baju ini mahal harganya.

                Perkara demikian jangan diulangi lagi.

 

 

4. Ajektif pencerai / pengasingan

                Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.

                Contoh

                Setiap pelajar mesti berdiplin.

                Ambil barang masing-masing.

2.             Kata adjektif ialah kata yang menerangkan 4.               Kata adjektif dapat dibahagikan

                kepada jenis‑jenis yang berikut:

(a)           menerangkan sifat keadaan

                seperti sihat dan cantik;

menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;

(c)           menerangkan sifat ukuran sep­

                erti tebal dan besar;

menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;

(e)           menerangkan sifat jarak sep­

                erti hampir dan jauh;

menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal; menerangkan sifat perasaan seperti malu dan gembira; menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat; menerangkan sifat pencaindera seperti masin dan harum.

 

 

B. Pangkat-pangkat Adjektif

1. Pangkat biasa

ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.

Contoh

Baju dia cantik.

Buah betik itu manis.

 

2. Pangkat perbandingan

Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.

Contoh

Tenaganya sekuat Badang.

Buah jambu itu semanis gula.

 

3. Pangkat menyangat

Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.

Contoh

Cuaca hari ini sangat mendung.

Buah rambutan ini terlalu masak.

 

4. Pangkat penghabisan

Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.

Contoh

Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.

Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.

Kata Sendi

 

Kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perkataan, frasa, atau ayat.