Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Penegas

 

Kata penegas ialah kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat.

 

Contoh

 

-kah

-lah

-tah

jua

Juga

Sahaja

Hanya

Memang

Lagi

pun

 

 

 

Contoh

1.        Itulah rumah saya.

2.        Pernahkah awak makan sup daging arnab.

3.        Apatah dayaku untuk menolongnya.

4.        Kucing itu dibawa juga ke rumah neneknya.

5.        Hanya Kamal yang belum membayar yuran.

6.        Dia seorang sahaja yang berbaju Melayu.