Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Pemeri

 

 

1.        Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket.

2.        Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.

3.        Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.

4.        Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

 

Contoh

 

 

a)        Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya.

b)        Hariza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu.

c)        Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin.