Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Pangkal Ayat

 

Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di pangkal ayat sebagai penghubung dalam ayat.

 

 

maka

alkisah

Hatta

arakian

syahdah

adapun

bermula

Kalakian

 

 

 

Contoh

 

1.        Maka permaisuri pun bersiramlah di perigi itu.

2.        Hatta datanglah seorang ahli menghadap tuan puteri.

3.        Adapun padang itu tersangatlah luas, saujana mata memandang.