Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Nama

 

Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.

a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )

b) Kata Nama Khas

c) Kata Ganti Nama

d) Kata Nama Terbitan

e) Kata bilangan

 

 

Nama Betul

Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.

 

 

Nama Am

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

 

Manusia , orang

ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll

binatang

ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll

tumbuh- tumbuhan

pokok, betik, rumput, lalang dll

benda

pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll

tempat

pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

 

 

3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:

(a)           konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat

(b)           abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:

buai                      buaian

tea                        ketua

raja                       kerajaan

tahu                     pengetahuan

 

 

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:

 

Dia sedang menjinakkan seekor gajah.

Pada akhir ayat

Gajah itu berbadan besar.

Pada awal ayat

 

Kata Nama Khas

 

1.             Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2.             Benda‑benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda‑benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

 

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

 

a)     a)     benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll

b)     b)     orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll

c)      c)      binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll

d)     d)     tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

 

Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

 

manusia

Zaidi, Mei Fong,

Subramaniam

binatang

Tompok (kucing),

Jalak (ayam)

tempat

Muar (daerah),

Seremban (bandar),

Jepun (negara)

bangunan

Pudu Raya

(perhentian bas

dan teksi), Menara

Tun Razak (pejabat)

judul buku

Keluarga (majalah),

Rentong (novel),

Kamus Dewan ( buku)

benda

Proton Perdana

(kereta), Pilot

(pen), Seiko (jam)

 

 

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

 

 

Kegunaan

Kata Nama Am

Kata Nama Khas

Benda

bangunan

kereta

buku

sekolah

Bangunan Tabung Haji

Proton Saga

Bahasa Melayu

S.K. Darau

Orang

doktor

kerani

guru

budak lelaki

Doktor Efendi

Puan Zainun

Cikgu Azmi

Muhamad Fauzi

Binatang

kucing

lembu

katak

ayam

burung

Si Tompok

Lembu Sapi

Katak Puru

Ayam Belanda

Burung Murai

Tempat

negeri

bandar

kampung

tasek

Terengganu

Jerteh

Kampung Pasir Akar

Tasek Perdana

 

Tumbuhan

pisang

cili

jambu

limau

Pisang Emas

Cili Padi

Jambu Batu

Limau Kasturi

 

 

 

Kata nama Terbitan

 

Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.

Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

                di awal kata ( awalan )

                di akhir kata ( akhiran )

                di awal dan di akhir kata ( apitan )

 

Sila teliti contoh-contoh imbuhan  :

 

 

di awal kata

pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-

di akhir kata

-ita, -man, -wati, -an, dan -wan

di awal dan di akhir kata

per- … -an, penge-…-an, peng-….-an, pen-…-an, pem-….-an, pe-….-an, dan ke-…-an

 

Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

 

 

kelas kata

kata dasr

kata terbitan

kata kerja

peraga

latih

bawa

lawan

peragawati

latihan

pembawaan

perlawanan

kata sendi

oleh

untuk

perolehan

peruntukan

kata nama

lombong

rumah

guru

perlonbongan

perumahan

perguruan

kata adjektif

cantik

besar

tinggi

kecantikan

pembesar

ketinggian

 

 

 

 

 

Ganti Nama

 

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, Gantinama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi.

 

 

Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang

2.             Kata ganti diri terdiri daripada:

(a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);

(b)kata ganti diri singkat;

(c) kata ganti tanya;

(d) kata ganti tempat; dan

(e) kata ganti tak tentu.

 

 

Gantinama Diri

Kata Ganti Diri  Pertama

1.             Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.

2.             Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.

 

 

Kata Ganti Diri Pertama

Penggunaannya

aku (tunggal)

digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

saya (tunggal)

digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

hamba (tunggal)

digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik (tunggal)

digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

beta (tunggal)

digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

kami (jamak)

digunakan kepada diri orang yang berkata serta

temannya apabila bercakap dengan orang kedua

kita (jamak)

digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

 

 

Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak

 

 

Bentuk

contoh kata nama diri pertama

tunggal

beta, patik, aku, saya

jamak

kita, kami, kita orang

 

 

 

Kata ganti nama Diri Kedua

 

 

Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :

 

 

 

Bentuk

contoh kata Ganti Diri kedua

Tunggal

tuanku, wak, kamu, anda, engkau

Jamak

kalian

 

Kata Ganti Diri Kedua

Penggunaannya

 

 

anda (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak

berhadapan dengan kita

 

 

awak (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat

hubungannya dengan kita

 

 

engkau (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubung-

annya dengan kita dan dengan Tuhan juga

 

 

tuanku (tunggal)

digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

 

 

kalian (jamak)

digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

 

 

kamu (tunggal dan jamak)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat

hubungannya dengan kita

 

 

 

Contoh ayat yang menggunkan kata ganti diri kedua

1. Awak pekerja yang patuh

2. Kamu semua adalah murid yang baik

3. Guru mencari engkau.

4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti

5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.

 

 

Kata Ganti diri ketiga

 

kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.

Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk.

 

 

Bentuk

Contoh kata ganti diri ketiga

tunggal

ia, dia, beliau, baginda

jamak

mereka

 

Katy Ganti Diri Ketiga

Penggunaannya

 

 

baginda (tunggal)

digunakan untuk raja dan sultan

 

 

beliau (tunggal

digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya

ibu bapa, guru, dan pemimpin

 

 

dia dan ia (tunggal)

digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan

 

 

mereka (jamak)

digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

 

 

 

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.

 

 

1. Dia pegawai pendiaikan

2. Mereka itu orang India.

3. Beliau banyak membantu penduduk di situ.

4. Ia diburu oleh pihak polis.

5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana.

6. Dia menolong bapanya.

 

 

kata Sang Murba kepada Sang Samba.

 

 

7 "Sekiranya dada halangan, ……. akan berangkat esok pagi ,” kepada bendahara.

8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu.

9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu. jam lagi.

10 " tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut‑pengikutnya.

 

 

Ringkasan

 

Kata Ganti Nama Diri

Tunggal

Bilangan Banyak / Jamak

Diri Pertama

( Orang yang bercakap )

aku

saya

patik

hamba

kami

kita

Diri Kedua

( Orang yang dilawan bercakap )

awak

kamu

engkau

encik

cik

saudara

saudari

tuan

puan

anda

tuanku

awak semua

kamu semua

saudara sekalian

saudari sekalian

encik-encik

cik-cik

tuan-tuan

puan-puan

anda semua

kalian

Diri Ketiga

( Orang yang diceritakan halnya)

dia

ia

nya

beliau

baginda

mereka

 

 

Kata Ganti Tanya

 

1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan.

2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal.

3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

 

Benda

Orang

Tempat

Masa

Hal

Bilangan

apakah

siapakah

manakah

bilakah

bagaimanakah

kenapakah

mengapakah

berapakah

 

Kata Ganti Tanya

Penggunaannya

 

 

apa

digunakan untuk menanyakan nama benda atau

bilangan

 

 

siapa

digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang

 

 

mana

digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda,

dan tempat

 

 

 

Contoh ayat

1. Bilakah engkau pergi ke bandar ?

2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ?

3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ?

4. Nama pokok itu apa ?

5. Pemuda kacak itu siapa ?

 

 

Kata Ganti Tempat

1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.

2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut:

 

 

 

Kata Ganb Tempat

Penggunaannya

 

 

 

sana

digunakan untuk tempat yang dianggap jauh

 

 

sini

digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang

yang bercakap

 

 

situ

digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak

sejauh sana

 

Benda, orang, Binatang

ini, itu

Tempat

sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) 

sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh.)

situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh)

Keadaan

begini, begitu, demikian

 

 

contoh ayat

1. Ini langsat.

2. Itu kucing.

3. Pokok itu rendah sahaja.

4. Kereta Proton Wira ini cantik.

 

Kata Ganti Umum / Tak Tentu

 

 

Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa.

Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja.

 

 

 

Kata Ganti Nama Penunjuk

 

Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara.

1.       1.     Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk

2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai:

(a)     (a)  subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya:

i.    i.    Ini komputer.              

ii.    ii.       ii. Itu rumah Sally.

(b)           penentu dan letaknya di be­lakang kata nama. Contohnya:

i. Kotak ini berat. ii. Says belajar. di sekolah itu.

2.8 Kata Ganti tak tentu.

                1. Kata ganti talk tentu menunjukkan

                sesuatu atau seseorang secara tidak tentu

               

2.             Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Ganti Umum / Tak Tentu

Ayat-ayat contoh

apa-apa

1. Entah apa-apa yang dibawanya

2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya.

Siapa-siapa

1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.

2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.

Mana-mana

1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja.

2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka.

 

Kata Ganti Tak Tentu

Penggunaannya

 

 

sapa-sapa

digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu

 

 

mana-mana, masing-masing,

seseorang,dan sesuatu

digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu

 

 

siapa-siapa atau sesiapa

digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu