Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Nafi

 

 

1.        1.      Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan.

2.        2.      Terdapat dua kata nafi, iaitu bukan dan tidak.

3.        3.      Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.

 

Contoh

a)        a)      Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.

b)        b)      Baju ini bukan untuk Suzi, tetapi untuk adik saya.

 

 

4.        4.      Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.

 

Contoh

a)        a)      Melepak di pusat membeli-belah tidak memberikan sebarang faedah.

b)        b)      Sungai di belakang rumah saya tidak dalam sangat.

 

 

5.        5.      Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika ayat itu tidak setara.

 

Contoh

a)        a)      Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.

b)        b)      Anjing itu bukan garang tetapi suka bermanja.