Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Hubung

 

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan

          perkataan dengan perkataan

          rangkai kata dengan rangkai kata

          ayat dengan ayat.

2. Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:

(a)     (a)    kata hubung gabungan,

(b)     (b)    kata hubung pancangan,

(c)     (c)    kata hubung berpasangan.

(d)      

3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

 

Kata Hubung Tunggal

 

 

Contoh

Ayat Contoh

agar

Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

apabila

Mukanya pucat apabila disoal.

atau

Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

bahawa

Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.

dan

Leela dan Siu Lan berjiran.

hingga

Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.

Jika

Saya berpayung jika hujan.

Jikalau

Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

kecuali

Semua murid Nadir kecuali Gopal.

kerana

Aini menangis kerana terlalu sedih.

lalu

Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

manakala

Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

sambil

Zalifah bernyanyi sambil menari.

serta

Zahid serta abangnya menonton wayang.

semenjak

Saya berkawan dengannya semenjak kecil.

sementara

Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

sungguhpun

Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.

supaya

Belajarlah bersungguh‑sungguh supaya pandai.

walaupun

Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.

tetapi

Badannya besar tetapi penakut.

 

 

Kata Hubung Berpasangan

 

Contoh

Ayat Contoh

Baik - mahupun

Baik lelaki mahupun perempUan lama‑sama bergotong‑ r0y0ng membersihkan balai rays itu.

Baik- baik

Baik Daud balk adiknya sama‑sama pintar.

bukan sahaja malah

Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

entah entah

Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

Jangan pun

Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

Kian kian

Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

Sama ada ataupun

Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.

sedangkan...inikan

pula

Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula

Bukit Larut.

semakin...semakin

Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.

sungguhpun...tetapi

Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

walaupun...namun

Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

 

2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

 

 

Dan

hingga

lalu

ketika

Dengan

yang

tetapi

jika

Kerana

serta

kalau

kemudian

demikian

walhal

walau

agar

atau

demi

supaya

 

 

 

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa

sementara

seharusnya

andaikata

semoga

seketika

sebaliknya

sedangkan

setelah

sesungguhnya

walaupun

itupun

sewaktu

seandainya

meskipun

sekali[un

mudah-mudahan

moga-moga

jikalau

bagaimanapun

padahal

 

 

 

 

contoh ayat

 

1. menggabungkan dua ayat

Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinag.

2. Menggabungkan dua rangkai kata

Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.

3. Menggabungkan ayat-ayat

Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita.