Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Bilangan

 

 

1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.

2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

 

Jenis Kata Bilangan

contohnya

kata bilangan tentu

satu, dua, tiga, dan seterusnya

kata bilangan talk tentu

beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-

setengah, dan sebagainya

kata bilangan pecahan

suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya

kata bilangan pisahan

setiap dan tiap-tiap

kata bilangan himpunan

kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya

kata bilangan tingkat

pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya

kata bilangan tanya

berapa

 

 

 

Jenis Kata Bilangan

contoh

Kata bilangan himpunan

1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.

2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.

3. Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan.

1. satu,dua tiga, sepuluh

2. Dua ekor kambing.

3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad

4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.

Kata bilangan tak tentu

1. Menunjukan bilangan yang tidak tentu.

1. segala, semua, para, beberapa, seluruh

2. Segala maklumat akan dikumpulkan.

Kata bilangan tingkat

1. menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah.

1. pertama, kedua, ketiga

2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.

Kata bilangan pecahan

1. Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan.

1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratus peratus

2. Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun Enam yang hadir ke majlis itu.

Kata bilangan pisahan

1. Masing-masing, tiap-tiap, setiap

2. Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.