Make your own free website on Tripod.com

 

Kata Bantu

 

 

 

Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan.

 

Contoh

Akan

Belum

Masih

Telah

Sudah

Harus

Boleh

Dapat

Hendak

Mesti

 

 

 

1.        1.      Kereta api dari utara telah sampai.

2.        2.      Awak patut menyiapkan tugas ini dengan segara.

3.        3.      Adik Rahimah belum tahu berjalan.

4.        4.      Ayah dapat menyiapkan tugas ini dengan segera.

5.        5.      Encik Borhan hendak pergi memancing esok.